Kamu çalışanları için çözüm çağrısı

Güncelleme Tarihi:

Kamu çalışanları için çözüm çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2023 15:01

Savunma Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN) Genel Başkanı Tuncay Cengiz, kamu çalışanları arasında gelir adaletinin sağlanması çağrısında bulunarak bazı öneriler sıraladı. Taleplerinin torba yasa kapsamına dahil edilerek çözümlenmesini beklediklerini ifade eden Cengiz şunları kaydetti:

Haberin Devamı

“Geçtiğimiz ağustos ayında gerçekleştirilen 7’nci Dönem Toplu Sözleşme süreci ve sonuçları, memur ve emeklilerinin derdine derman olamamış, önemli bir fırsat heba edilmiş, yaşanan ekonomik sıkıntılar had safhaya çıkmıştır.
TÜRK-İŞ, Kasım 2023 ayı açlık yoksulluk sınırını 45 bin 686 TL olarak açıklamış, yoksulluk sınırı altında açlıkla mücadele eden memurları ilgilendiren yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 80.12’ye ulaşmıştır. Diğer taraftan, Cumhurbaşkanı Yardımcı’mız Sayın Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan, “Merkez Bankası’nın 2024 yılı enflasyon tahminini yüzde 36 olarak güncellediği”, 7’nci Dönem Toplu Sözleşme kapsamında 2024 yılının ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında ise yüzde 10 olmak üzere toplamda yüzde 25 oranında maaş artışı öngörüldüğü ve Merkez Bankası’nın şimdiye kadarki tahminlerinin büyük oranda gerçekleşen enflasyondan düşük çıktığı hususları dikkate alındığında memurlara Ocak 2024 ayında verilecek yüzde 15+enflasyon farkının yeni bir kayıp ve mağduriyete neden olacağı aşikardır. Zaten, son 5 aylık enflasyon oranının yüzde 33,66, enflasyon farkının ise yüzde 26,09 olduğu dikkate alındığında, memur maaşlarına Temmuz 2023 ayında yapılan zammın büyük oranda eridiği görülecektir. Diğer taraftan, Bahçeşehir Üniversitesi BETAM tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre, 2022 yılında Türkiye genelinde kiralık konut ilan m2 fiyatındaki yıllık artış oranı ortalaması yüzde 172,9, 2023 yılı ilk altı aylık dönemindeki artış oranı ortalaması yüzde121,1 olarak açıklanmıştır. Bu veriler ışığında bir memurun oturabileceği orta halli bir daire kira fiyatı büyükşehirlerde 15.000 ila 25.000 aralığına yükseldiği bilinmektedir. Dolayısıyla, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre 20.352 TL kamuda en düşük ücret alan bir memurun, bu ücretlerle yeni bir konut kiralayabilmesi ve yaşamını idame ettirebilmesi imkânsız hale gelmiştir. Bu konuda çözülmesi gereken ayrı bir vaka olarak ortada durmaktadır.

Haberin Devamı

TORBA YASALAR İLE ÇÖZÜLEBİLİR

Çözüm bellidir. 7’nci Dönem Toplu Sözleşme süreci heba edilmiştir. Ancak hükümetimiz çıkaracağı torba yasalar ile sorunu çözme imkân ve kabiliyetine sahiptir. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan ve ekonomi alanında bazı düzenlemeler içeren torba yasa kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yönetici ve uzmanlarına 30 bin TL’ye kadar ek tazminat verilmesine dair önerge kabul edilmiştir. Bu gelişmeyi önemli buluyor, ancak genel anlamda yeterli görmüyor, eksik buluyoruz. Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi memur ve emeklilerinin mali açıdan refaha kavuşabilmesi ve hak ettiği payı alabilmesi için, çıkarılacak torba yasalar kapsamında;
En düşük memur maaşı yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmalı, ülkenin büyüme oranında refah payı her yıl ücretlere ayrıca yansıtılmalı, seyyanen zam uygulamasından vazgeçilerek artışlar taban aylıklar üzerinden yapılmalı. 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1’inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen EK-12’nci madde iptal edilerek, Millî Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, İŞKUR ve Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarına yeniden ek tazminat verilmeli, Memurun oturabileceği orta halli bir daire kirasının büyükşehirlerde 15.000 ila 25.000 aralığına yükseldiği dikkate alınarak, 1994 ila 2005 yılları arasında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında memurlara ödenen “Lojman Tazminatı” piyasa rayiçlerine uygun olarak tüm memurlara yeniden ödenmeli. Memurlara, Ocak ve Temmuz ayları ile Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda dört defa net birer maaş tutarında ikramiye verilmeli, Sosyal yardımlar kapsamında; aile yardımı 5.000 TL’ye, çocuk yardımı her bir çocuk için 2.000 TL’ye çıkarılmalı, yemek yardımı kapsamında öğle yemekleri memurlara ücretsiz verilmeli veya maliyeti hesaplanarak 22 gün üzerinden memurlara topluca ödenmeli, tayın bedeli katsayısı 2.100’den 6.000’e çıkarılmalı, Giyecek Yardımı Yönetmeliği güncellenmeli.

Haberin Devamı

UZMANLIKLARDA TAŞRA-MERKEZ AYRIMI KALDIRILMALI

Emekli ikramiyesi, TOKİ’nin 100 m² konut maliyetini karşılayacak seviyeye çıkarılmalı. Kamunun kanayan yarası “Yardımcı Hizmetler Sınıfı” kaldırılmalı, mevcut personel eğitim ve mesleklerine uygun diğer hizmet sınıflarına atandırılmalı. Şef, Müdür Yardımcısı, Başmühendis ve Müdür/Şube Müdürü kadrolarında görev yapan orta ve alt düzey yönetici personele hiyerarşik bir düzen içerisinde 8.000 puana kadar görev ve 2.000 puana kadar makam tazminatı verilmeli, ek gösterge ve tazminat yansıtma oranları artırılmalı, müstakil birim müdürlüğü yapan personele “temsil tazminatı ve temsil ödeneği” verilmeli. Kamu mühendislerimizin, mali hakları yeniden düzenlenmeli, teknik sorumluluk tazminatı verilmeli, emekli kamu mühendislerine 15.000 puan karşılığı ek ödeme yapılmalı, “Mühendislik Meslek Kanunu” çıkarılmalı, Tekniker ve Teknisyenlerin ek gösterge, tazminat yansıtma oranları, özel hizmet ve ek özel hizmet tazminatları da hiyerarşi içerisinde artırılmalı.
Kariyer uzmanlıklarında taşra-merkez ayrımı kaldırılmalı ve kariyer uzmanları arasında mali hak dengesi sağlanmalı, ayrıca Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanlarının görev tanımları yapılarak, inceleme yetkisi verilmeli, ayrıca Gelir İdaresi çalışanlarımızın vergi vb. kamu borçlarının yapılandırılması kapsamında artan iş yüklerinin tazmini için “yüzde50 oranında Mali Hizmetler Tazminatı” verilmeli.

Haberin Devamı

TÜM KESİMLERDE MEMNUNİYET YARATACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

Dışişleri Bakanlığı yurtdışı teşkilatında görevli “sözleşmeli personelin” ücretleri ülkenin şartlarına göre en az iki kat artırılmalı, ülkenin enflasyon farkları ücretlere yansıtılmalı, sıla bileti, eğitim yardımı, kira yardımı gibi sosyal yardımlardan yararlanmaları sağlanmalı. Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli memurlara, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda yapılacak düzenleme ile “4.000 gösterge puanı karşılığı Ek Ödeme” verilmeli. EYT ve prim borçlarının yapılandırılması kapsamında iş yükü oldukça artan Sosyal Güvenlik Kurumu personeline “yüzde 50 oranında Sosyal Güvenlik Tazminatı” ödenmeli, kurum içinden atama yapılacak şekilde “Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Uzman Yardımcısı” kadroları ihdas edilmeli. Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nde fazla çalışma karşılığında üniformalı personele verilen “Asayiş Tazminatı”, bu kurumlarda görevli Devlet memurlarına da verilmeli, sivil Devlet memurları da diğer Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik personeli gibi “Toplu Taşıma Hizmetlerinden” ücretsiz faydalandırılmalı. Çalışırken birinci dereceye gelmiş tüm memurlara, sınıf ayırımı ve herhangi bir şart getirilmeksizin 3.600 ek gösterge verilmeli, hiyerarşik düzen çerçevesinde tazminat yansıtma oranları artırılmalı, ayrıca 5510 sayılı Kanuna göre işe alınan memurlar ile 01 Ekim 2008 tarihinden sonra işe alınan 5434 sayılı Kanuna tabi memurların emekli maaşı bağlama sistemi eşitlenmeli, stajda geçen süreler emeklilik hesabına dahil edilmeli, Askerlik borçlanmasının işe başlama tarihini öne çekmesi sağlanmalıdır. Hakkaniyet, adalet, adil bir gelir dağılımı ve memurların da refahtan pay alabilmesi için belirtilen hususların torba yasa kapsamına dahil edilerek çözümlenmesinin, memur ve emeklilerinin beklentilerini karşılayacağını ve tüm kesimlerde memnuniyet yaratacağını düşünüyor, SAVDES-SEN olarak konunun takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.”

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!