Güncelleme Tarihi:

TC. BÜYÜKCEKMECE 1 ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

TC. BÜYÜKCEKMECE 1 ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 00:00

 

TC.
BÜYÜKCEKMECE
1 ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN VARAKASI

DOSYA NO : 2022/2221 Esas
KARAR NO : 2024/563
SANIK : SEFA BULUT, Mustafa ve Günay oğlu, 20/05/1990 UZUNKÖPRÜ doğumlu, EDİRNE, UZUNKÖPRÜ, Yağmurca mah/köy nüfusunda kayıtlı.
SUÇ : Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık
SUÇ TARİHİ : 19/11/2022
SUÇ YERİ İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE
KARAR TARİHİ : 04/03/2024

Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:

HÜKÜM:

B) Sanık Sefa Bulut'un üzerine atılı bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçunu işlediği toplanan delillerle sabit olduğundan, TCK'nun 61'inci maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suç konusunun değeri ile meydana gelen zarar dikkate alınarak, sanığın eylemine uyan TCK'nun 142/2-h maddesi gereğince takdiren 5 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA

Sanığın kovuşturma başlamadan önce zararı tazmin ederek etkin pişmanlık göstermiş olmaları göz önünde bulundurularak TCK'nın 168/1 maddesi gereği cezalarında takdiren 2/3 oranında indirim yapılarak 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri gözönüne alınarak TCK'nun 62. maddesi uyarınca cezasının takdiren 1/6 oranında indirilerek sanığın 1 YIL 4 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Hapis cezasına mahkumiyetin yasal sonucu olarak Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140-2015/85 sayılı iptal kararı ve 15/04/2020 gün ve 13100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun'un 10. maddesi ile yapılan değişik de gözetilerek sanık hakkında TCK'nun 53/1-2-3 maddesinin uygulanmasına,
Sanık hakkında başkaca artırım ve indirim maddelerinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına,

Sanığın sabıkasız olması ve sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları değerlendirildiğinde hakkında verilen ceza açıklanmadığı takdirde yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizce olumlu kanaat edinilmiş olduğundan CMK'nun 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

Dair, verilen kararlarda kararın tebliğ tarihinden itibaren YEDİ GÜN içinde mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi ya da tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunularak, taraf cezaevinde bulunuyor ise mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememizce verilen mahkumiyet kararına karşı İstinaf Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf Yasa yoluna müracaat edilebileceği, HAGB kararına karşı aynı süreler içerisinde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yasa yoluna müracaat edilebileceği,bu şekilde süresi içerisinde istinaf ve itiraz yasa yoluna müracaat edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği; Anayasa'nın 40/2; 5271 sayılı CMK'nın 34/2 maddeleri uyarınca hatırlatılarak 04/03/2024 tarihinde karar verildiği,
TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR.16/05/2024

#ilangovtr Basın no ILN02034400

Haberle ilgili daha fazlası: