Güncelleme Tarihi:

T.C. UŞAK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. UŞAK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2023 00:00

.

Örnek No:55*

T.C.
UŞAK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/9 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Uşak İli, Merkez İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 3426 Ada 2 Parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında "Arsa" vasıfla 164,00 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır. Ulaşım kolaylıkla sağlanmaktadır. Belediye hizmetlerinden faydalanabilecek konumdadır. Parsel 9. Ferah Sokak üzerinde yer almaktadır. Geometrik olarak dikdörtgen biçimli, topoğrafik olarak hafif bir eğime sahiptir. Üzerinde bitişik nizamda her katı mesken olarak kullanılan bodrum, zemin, birinci ve çatı kattan oluşan dört katlı bina bulunmaktadır.
Yüzölçümü 164,00 m2
İmar Durumu Uşak Belediyesi 1000 ölçekli mer'i planında, bitişik nizamda iki kata müsaadeli konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti 2.050.000,00 TL
KDV Oranı %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 29/11/2023 - 14:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/12/2023 - 14:20
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2023 - 14:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2024 - 14:20

05/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN01887486

Haberle ilgili daha fazlası: