Güncelleme Tarihi:

T.C. TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 00:00

 

T.C.
TÜRKOĞLU
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/674 Esas - Davacı , VELİ KARAKUYU ile Davalılar , MAL MÜDÜRLÜĞÜ, TÜRKOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahalleside kain;

Davacı Veli Karakuyu tarafından tescile konu edilen (A), (B), (C), (D) ve (E) harfi ile gösterilen yerlerden (A) harfli yerin Doğusunda; Şeref Karakuyu'ya ait Bahçe, Batısında; Kısmen Zeminde mevcut yol ve kısmen de taşlık ve kayalık,Kuzeyinde ; Kısmen Şahin Karakuyu'ya ait bahçe ve kısmende Musa Karakuyu'ya ait bahçe,Güneyinde: Türkoğlu-Uzunsöğüt mahallesi yolu ve yoldan sonra Hacı Taşkıran'a ait yer, (B) harfi ile gösterilen yerin Doğusunda; Ali Arı'ya ait yer, Batısında; türkoğlu-uzunsöğüt mahallesi yolu ile zeminde mevcut yol ve yoldan sonra Hacı Taşkıran'a ait yer,Kuzeyinde ;Türkoğlu -Uzunsöğüt mahallesi yolu ve yoldan sonra kısmen Şeref karakuyu'yaait bahçe , kısmende Musa karakuyu'ya ait bahçe,Güneyinde: Zeminde mevcçut yol ve yoldan sonra Hacı Taşkıran'a ait yer, (C) harfi ile gösterilen yerin Doğusunda; Gönül Kır'a ait bahçe,Batısında; Şeref Karakuyu'ya ait bahçe, Kuzeyinde ; Zeminde taşlık ve kayalık,Güneyinde: Zeminde mevcut yol , yoldan sonra dere ve dereden sonra ise kısmen Mehmet Karakuyu'ya ait bahçe ve kesmande Gönül Kır'a ait bahçe, (D) harfi ile gösterilen yerin Doğusunda; Mehmet Karakuyu'ya ait bahçe, Batısında; Musa Karakuyu'ya ait bahçe,Kuzeyinde ; Kısmen Dere ve dereden sonra zeminde mevcut yol ve kısmende Musa karakuyu'ya ait bahçe,Güneyinde: Şahin Karakuyu'ya ait bahçe, (E) harfi ile gösterilen yerin Doğusunda; Mehmet Karakız'a ait yer, Batısında; Mustafa Taşkıran'a ait yer, Kuzeyinde ; Kısmen Mehmet karakız'a ait yer ve kısmen de Mustafa Taşkıran'a ait yer, Güneyinde: Kısmen Mustafa Taşkıran'a ait yer ve kısmende İbiş Bozdoğan'a ait yer ile çevrili (A) harfi 5971,83 m², (B) harfi 900,44 m², (C) harfi 3406,25 m² ve (D) harfi 2383,45 m², (E) harfi 3439,80 m² olmak üzere toplamda 16101,77 m² taşınmazın 48439592352T.C. Kimlik nolu VELİ KARAKUYU adına tescili istenilmektedir.

Bu yerleilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02012378

Haberle ilgili daha fazlası: