Güncelleme Tarihi:

T.C. SUŞEHRİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SUŞEHRİ SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2023 00:00

.

T.C. SUŞEHRİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2021/7 Esas 08/11/2023 İLANEN TEBLİGAT
DAVACILAR : 1- İBRAHİM ÇEÇEN
2- SABRİYE ÇEÇEN
3- SAFİYE OKUR
VEKİLİ : Av. ŞADUMAN KOÇ
TEBLİGAT YAPILAN
DAVALI : FATİH TUNÇ - Seyfettin ve İhsaniye oğlu, 1967 doğumlu, 33*******34 T.C.N
TEBLİGAT
METNİ : Maliki olduğunuz, Sivas İli, Gölova İlçesi, Mimarsinan Mahallesi 135 Ada , 16-17 parsel sayılı gayrimenkullerin öncelikle aynen taksimi mümkün ise paylaştırılarak ortaklığın giderilmesi aksi takdirde tüm gayrimenkullerle birlikte (Sivas İli, Gölova İlçesi, Mimarsinan Mahallesi 135 Ada, 16-17-60-61-62-63 Parsel sayılıgayrimenkuller) satış suretiyle ortaklığın giderilmesine, yargılama giderlerininvekalet ücretinin hissedarlardan hisseleri oranında tahsiline karar verilmesi hususu davacılar tarafından talep edilmiş olmakla, HMK'nın 317/2.maddesi gereğince cevap süresinin tebliğinden itibaren 2 hafta olduğu ile 318.madde gereğince, cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmeniz, ellerinizde bulunan delillerinizi dilekçelerinize eklemeniz ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçenizde yer vermek zorunda olduğunuz ihtar ve ilanen tebliğ olunur.
NOT : Tebligat Kanunu 31. Madde uyarınca, işbu ilanen tebligat yayınlandığı tarihten 7 (yedi) gün sonra tebliğ yapılmış sayılacak ve yasal süreler başlayacaktır.

#ilangovtr Basın no ILN01930185

Haberle ilgili daha fazlası: