Güncelleme Tarihi:

T.C. SİVAS İNFAZ HAKİMLİĞİNDEN

T.C. SİVAS İNFAZ HAKİMLİĞİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2024 00:00

 

T.C. SİVAS İNFAZ HAKİMLİĞİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/6083 İnfaz Hâkimliği Dosyası
KARAR NO : 2023/6070

İnfaz Hakimliğimizin 12/09/2023 tarihli 2023/6083 Esas 2023/6070 Karar sayılı ilamı ile 99892322734 TC Kimlik numaralı Muhammet Seyit ve Zehra oğlu 03/02/1975 Afganistan d.lu hükümlü Seraceddin SAİDİ hakkında Sivas Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün 01/09/2023 gün ve 2023/1262 NKL sayılı TALEBİNİN KABULÜNE, hükümlünün 5275 sayılı kanunun 105/A-6. maddesi gereğince AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE, ve kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde Sivas 1.Ağır Ceza Mahkemesi' ne itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiş, karar hükümlüye tebliğ edilememiş olup, tüm aramalara rağmen hükümlünün adresi tespit edilemediğinden kararın hükümlüye ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN01987516

Haberle ilgili daha fazlası: