Güncelleme Tarihi:

T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 00:00

 

T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/176 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İstanbul İli, Silivri İlçesi, Seymen Mahallesi
MEVKİİ : Altıntepe
ADA NO : 174
PARSEL NO : 32
MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- DERYA DENİZ
2- FIRAT CANBAY
3- SUNA POLAT
4- HAFİZE SAKA
5- LOKMAN DURMUŞ
6- MURAT CANBAY
7- MURAT KARAKOÇ
8- NERİMAN YETKİN
9- NURULLAH CANBAY
10- ÖMER BİLGİN
11- ÖZKAN YURTSEVEN
12- SEMİHA DURMAZ
13- SEYFİ ŞEN
14- TURAN DEMİRBAŞ
15- ÜNAL ERİŞEN
16- VOLKAN ERKAN
17- SERVET SONDER
18- LEYLA ÖZDEMİR
19- CANAN AKKALP
20- HÜSEYİN SONDER
21- NALAN ALTUNTAŞ
22- HANDAN DURAN
23- FATMA ECE
24- ÜMİT ECE
25- ASİYE ECE
26- İKLİMA FATMA ECE
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/176 Esas sayılı dosyası üzerinden dava açılmıştır.
a-)Meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
b-)Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir.
c-)30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malkamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
d-)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Silivri Şube Müdürlüğüne yatırılacaktır.
e-)Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
f-)Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın duruşması 26/06/2024 günü saat 10:05'ten itibaren Silivri 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde başlayacaktır.
Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunu 5. Maddesi ile değişik 10.maddesinin 5. Fıkrası uyarınca İLAN olunur. 25/04/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02023473

Haberle ilgili daha fazlası: