Güncelleme Tarihi:

T.C. SİLİFKE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/8 SATIŞ

T.C. SİLİFKE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/8 SATIŞ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 00:00

 

Örnek No:55*

T.C.
SİLİFKE
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/8 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın Giderilmesi davası sonundaaşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Mersin İli, Silifke ilçesi, Kapızlı Mahallesi 322 Parsel sayılı 3.000,00 m2 miktarlı, Tapuda " Tarla " vasıflı taşınmazdır.
İmar Durumu: Kapızlı Mahallesi 322 numaralı parselin Mülga Atakent Belediye Meclisinin 03/11/2011 gün ve 51 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Atakent Uygulama İmar Planı Mersin 1. İdare Mahkemesinin 14/06/2017 tarih ve 2017/1191 sayılı kararı ile iptal edilmiş olup, bu plan sınırları içerisinde yer alan parsellerle ilgili her türlü imar uygulamasının ve imar işleminin durdurulduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 2.100.000,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 11:02
Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 11:02
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 26/07/2024 - 11:02
Bitiş Tarih ve Saati : 02/08/2024 - 11:02

NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Kapızlı Mahallesi 317 Parsel sayılı, 4.750,00 m2 miktarlı, Tapuda " Narenciye Bahçesi "Vasıflı taşınmazdır.
İmar Durumu: Kapızlı Mahallesi 317 numaralı parselin Mülga Atakent Belediye Meclisinin 03/11/2011 gün ve 51 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Atakent Uygulama İmar Planı Mersin 1. İdare Mahkemesinin 14/06/2017 tarih ve 2017/1191 sayılı kararı ile iptal edilmiş olup, bu plan sınırları içerisinde yer alan parsellerle ilgili her türlü imar uygulamasının ve imar işleminin durdurulduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 3.357.000,00 TL KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında " Parsel Silifke Ovası Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış İmar Planları ile Onaylı Köy Yerleşik Alanları İçerisinde Kalmaması Halinde 5403 S K Kapsamında İzin Alınmadan Tarımsal Üretim Amacı Dışında kullanılamaz. Koruma Alanı Belirtmesi Vardır."
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 10:43
Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 10:43
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 26/07/2024 - 10:43
Bitiş Tarih ve Saati : 02/08/2024 - 10:43

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Kapızlı Mahallesi 242 Parsel sayılı 720,00 m2 miktarlı, Tapuda " Tarla Vasıflı taşınmazdır.
İmar Durumu: Kapızlı Mahallesi 242 numaralı parselin Mülga Atakent Belediye Meclisinin 03/11/2011 gün ve 51 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Atakent Uygulama İmar Planı Mersin 1. İdare Mahkemesinin 14/06/2017 tarih ve 2017/1191 sayılı kararı ile iptal edilmiş olup, bu plan sınırları içerisinde yer alan parsellerle ilgili her türlü imar uygulamasının ve imar işleminin durdurulduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 2.160.000,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 10:22
Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 10:22
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 26/07/2024 - 10:22
Bitiş Tarih ve Saati : 02/08/2024 - 10:22

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Kapızlı Mahallesi Çorak Mevkii 63 parsel sayılı, 8.000,00 m2 miktarlı, Tapuda "Tarla" Vasıflı taşınmazdır.
İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları dışında, Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesine ait 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Sınırları içerisinde, Tarım Alanı olarak tanımlı olup, Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesine ait 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerine tabi olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 5.600.000,00 TLKDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 12:20
Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 12:20
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 26/07/2024 - 12:20
Bitiş Tarih ve Saati : 02/08/2024 - 12:20

16/05/2024

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

#ilangovtr Basın no ILN02039030

Haberle ilgili daha fazlası: