Güncelleme Tarihi:

T.C. SEFERİHİSAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. SEFERİHİSAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2024 00:00

.

Örnek No:55*

T.C. SEFERİHİSAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/16 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Tepecik mahallesi, 4269 ada, 12 parsel sayılı, betonarme dubleks ev ve arsası vasfındaki taşınmaz üzerinde dubleks, betonarme karkas tarzda inşa ve iskan edilmiş yapı bulunmaktadır. Keşif günü taşınmaz kapalı olduğu için iç hacimleri görülememiştir. Dava dosyasında yapının 22.09.1995-9/25 tarih ve sayılı yapı ruhsatına istinaden inşa edildiği anlaşılmıştır. Meskenin 'Akarca ' konut yerleşim alanında olduğu görülmüştür. 4269 ada 12 parselin tapu kaydında ?Dubleks mesken ve arsası?145,27 m2 miktarında olduğu anlaşılmaktadır. Taşınmazın çevresi beton çit şeklinde duvarla örülüdür. Dubleks meskenin 116,00 m2 brüt kullanım alanı bulunmaktadır..
Adresi : Tepecik Mah. 4269 Ada, 12 Parsel Seferihisar / İZMİR
Yüzölçümü : 145,27 m2
İmar Durumu : 1/1000?lik Uygulama İmar Planında, günübirlik alanda kalmaktadır. Emsal 0,20 ve 1 kat yapı yapılabilir.
Kıymeti : 6.000.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: -
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 10:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 10:07
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 10:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 10:07

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Tepecik mahallesi, 4269 ada, 13 parsel sayılı taşınmaz, İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Tepecik Mahallesi, 4269 ada, 12 nolu parsel üzerinde bulunan dubleks meskenin bahçesi olan 4269 ada 13 parsel ve 4269 ada 14 parselin m2 miktarının az olması bu taşınmazların değerini etkileyen olumsuz özellik olarak değerlendirilmiştir.
Adresi : Tepecik Mah. 4269 Ada, 13 Parsel Seferihisar / İZMİR
Yüzölçümü : 150,01 m2
İmar Durumu : 1/1000?lik Uygulama İmar Planında, günübirlik alanda kalmaktadır. Emsal 0,20 ve 1 kat yapı yapılabilir.
Kıymeti : 1.901.200,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: -
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 10:27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 10:27
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 10:27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 10:27

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Tepecik mahallesi, 4269 ada, 14 parsel sayılı taşınmaz, İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Tepecik Mahallesi, 4269 ada, 12 nolu parsel üzerinde bulunan dubleks meskenin bahçesi olan 4269 ada 13 parsel ve 4269 ada 14 parselin m2 miktarının az olması bu taşınmazların değerini etkileyen olumsuz özellik olarak değerlendirilmiştir.
Adresi : Tepecik Mah. 4269 Ada, 14 Parsel Seferihisar / İZMİR
Yüzölçümü : 150,01 m2
İmar Durumu : 1/1000?lik Uygulama İmar Planında, günübirlik alanda kalmaktadır. Emsal 0,20 ve 1 kat yapı yapılabilir.
Kıymeti : 1.809.900,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: -
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 10:47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 10:47
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 10:47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 10:47

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Camikebir Mah. 233 ada, 18 parsel sayılı taşınmaz, orta eğimli, tınlı bünyeli, derin profile sahip, 25-30 yaşlarında mandarin bahçesidir. 9.574,00 m2 miktarında 'Tarla? vasfındaki taşınmazdır. Taşınmazın içerisinde 1 adet prefabrik tek katlı ve sundurmalı mesken yapının bulunduğu görülmüştür. Prefabrik yapının 73,00 m2 kullanım alanın bulunduğu tespit edilmiştir. Bunun 61,00 m2 prefabrik ev ve12 m2 yapı önündeki terastan oluşmaktadır. Mesken açık mutfaklı salon, 2 oda, banyo-wc kullanım şeklinde tertip edilmiştir. İç ve dış doğramalar PVC doğrama, zeminler laminat parke döşelidir.
Adresi : Camikebir Mah. 3496 Ada, 18 Parsel Seferihisar / İZMİR
Yüzölçümü : 9.629,11 m2
İmar Durumu : 1/1000?lik Uygulama İmar Planın dışında,1/100.000 Çevre Düzenleme Planında İzmir-Manisa Planlama bölgesinde tarım arazisi olarak ayrılmıştır.
Kıymeti : 8.082.290,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İhtiyati tedbir: Seferihisar Asliye Hukuk Mahkemesinin 12/11/2019 tarih ve 2019/457 Esas sayılı müzekkeresi ile 3.kişilere devir ve satışın önlenmesi.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 11:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 11:07
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 11:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 11:07

5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Camikebir mah, 3444 ada, 8 parsel sayılı, 1 bb nolu taşınmaz, Davaya konu taşınmaz İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Camikebir Mahallesi 224,00 m2 miktarında 'Arsa ' vasfındaki taşınmaz üzerine inşa edilmiş, kat irtifakında 112/896 arsa paylı (28,00m2) 1.kat (1) bağımsız bölüm nolu meskendir. Davaya konu mesken, Seferihisar şehir merkezinde kalmakta olup, her türlü belediye ve altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmaz üzerinde bitişik nizamda, zemin+3 kat olmak üzere toplam 4 katlı betonarme karkas bina yapılmıştır. Binanın zemin katında dükkan olup, binada 16 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.
Adresi : Camikebir Mah. 3444 Ada, 8 Parsel Seferihisar / İZMİR
Yüzölçümü : 112 m2
İmar Durumu : 1/1000?lik Uygulama İmar Planında, bitişik nizam 5.kat, zemin ticaret, üst katlar tercihli, işlem görmektedir.
Kıymeti : 1.750.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: -
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 11:27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 11:27
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 11:27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 11:27

6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Camikebir mah, 3452 ada, 6 parsel sayılı, 5 bb nolu taşınmaz, Davaya konu İzmir İli, Seferihisar İlçesi Camikebir Mahallesi 120 ada 5 parsel 196,00 m2 miktarında 'Betonarme Dört katlı ev ve Arsası? vasfındaki taşınmaz üzerine inşa edilmiş, kat mülkiyetinde 14/104 arsa paylı (26,38 m2) 2.kat 5 nolu bağımsız bölüm meskendir.
Adresi : Camikebir Mah. 3452 Ada, 6 Parsel Seferihisar / İZMİR
Yüzölçümü : 91 m2
İmar Durumu : 1/1000?lik Uygulama İmar Planında, bitişik nizam 5.kat, zemin ticaret, üst katlar tercihli, işlem görmektedir.
Kıymeti : 1.750.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: İhtiyati tedbir: Seferihisar Asliye Hukuk Mahkemesinin 12/11/2019 tarih ve 2019/457 Esas sayılı müzekkeresi ile 3.kişilere devir ve satışın önlenmesi.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 11:47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 11:47
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 11:47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 11:47

7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Camikebir mah, 3428 ada, 5 parsel sayılı, 1 bb nolu taşınmaz, 105,00 m² kullanım alanına sahiptir. Zemin katta bulunan mesken, salon, mutfak, 2 oda banyo, wc olarak tertiplenmiştir. Salon, ahşap rabıta, oda zeminleri laminat parke, iç kapılar ahşap doğrama, pencereler PVC doğramadır. Islak hacimler seramik, duvarlar fayans kaplıdır. Salon ve oda duvarları plastik boyalıdır.
Adresi : Camikebir Mah. 3428 Ada, 5 Parsel Seferihisar / İZMİR
Yüzölçümü : 105 m2
İmar Durumu : 1/1000?lik Uygulama İmar Planında ayrık nizam 4kat Taks:0,30 Kaks;1,20 konut imarlıdır.
Kıymeti : 1.914.125,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: -
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 12:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 12:07
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 12:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 12:07

8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Camikebir mah, 3428 ada, 5 parsel sayılı, 2 bb nolu taşınmaz. 105,00 m² kullanım alanına sahiptir. 1.katta bulunan mesken, salon, mutfak, 3 oda banyo, wc kullanım tertibindedir. Salon, masif parke, odalar ahşap rabıta kaplıdır. İç ve dış kapılar masif ahşap olup, pencereler PVC doğrama ve panjurludur. Islak hacimler seramik, duvarlar fayans kaplıdır. Salon ve oda duvarları plastik boyalıdır.
Adresi : Camikebir Mah. 3428 Ada, 5 Parsel Seferihisar / İZMİR
Yüzölçümü : 105 m2
İmar Durumu : 1/1000?lik Uygulama İmar Planında ayrık nizam 4kat Taks:0,30 Kaks;1,20 konut imarlıdır.
Kıymeti : 1.914.125,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: -
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 12:27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 12:27
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 12:27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 12:27

22/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN01972486

Haberle ilgili daha fazlası: