Güncelleme Tarihi:

T.C. SEFERİHİSAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/30 SATIŞ

T.C. SEFERİHİSAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/30 SATIŞ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 00:00

 

Örnek No:55*

T.C.
SEFERİHİSAR
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/30 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/30 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Camikebir Mah. 3455 ada, 1 parsel sayılı, 70,31 m2 yüzölçümlü, bahçe nitelikli taşınmaz, Camikebir Mahallesi yerleşimi içinde kalmakta olup,47 nolu sokağa cephelidir. Az eğimli bir topoğrafik yapıda olan taşınmaz üzerinde yapı yada ağaç bulunmamaktadır.
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Bitişik Nizam,2 kat konut imarlı olan taşınmaz, kadastral parsel niteliğindedir. Yapılaşma için, kuzeyinde bulunan 7 m.?lik imar yoluna bir kısmının terki ve komşu parselle (3455 ada 2 nolu parsel) tevhidi gerektiği heyetimizce düşünülmektedir.
Yakın çevresi meskun olan taşınmaz, tüm altyapı hizmetlerinden faydalanır durumdadır. Ulaşımı kolaydır. Çarşı merkezine, resmi kurumlara, ulaşım noktalarına, alış-veriş merkezlerine yürüme mesafesindedir.
Adresi : Camikebir Mah. 3455 Ada, 1 Parsel Seferihisar / İZMİR
Yüzölçümü : 70,31 m2
İmar Durumu : Özelliklerinde yazılı.
Kıymeti : 2.109.300,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 10:03
Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 10:03
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 10:03
Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 10:03

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Ulamış Mah. 307 ada, 116 parsel sayılı, 20.359,36 m2 yüzölçümlü, zeytinlik nitelikli taşınmaz Ulamış Mahallesi yerleşiminin güney-doğusunda,İmamderesi Mevkiinde kalmaktadırlar.
Kıymet takdirine konu taşınmaz tapuda zeytinlik vasfında olup; % 12-25 aralığında eğimli yamaç arazi topoğrafik pozisyonunda, orta bünyeli toprak yapısında, toprakta taşlılık sorunu bulunmaktadır. Yer yer anab kayanın yüzeyde yer aldığı, su tutma kapasitesi iyi, toprak derinliği 10-30 cm aralığında, sığ derinlikte profile sahiptir. Toprak yapısında tarımsal faaliyete engel olacak tuzluluk ve alkalilik gibi bir sorun bulunmamaktadır. Drenaj sorunu olmayan parselin, keşif esnasında yapılan gözlemlerde üzerinde; makilik, fundalık bitkilerin ve münferit olarak aşısız delice zeytin ağaçlarının olduğu, toprak işlemesinin yapılmadığı, üzerinde herhangi bir ekili ve dikili zirai ürün olmadığı hali arazi durumunda olduğu görülmüştür. Taşınmazın su kaynağı bulunmamakta bu özellikleri itibari ile kuru tarım arazi özelliğindedir.
Kadastral yola cephesi bulunmayan taşınmazın, elektrik ve sulama imkanı da bulunmamaktadır. Taşınmaza ulaşım, Seferihisar-Gödence yolundan sağlanmaktadır.Ulaşımı kolay olan taşınmaz, Seferihisar şehir merkezine 5,5 km. ve Ulamış Mahallesi yerleşimine 4 km. mesafededir.
Adresi : Ulamış Mah. 307 Ada, 116 Parsel Seferihisar / İZMİR
Yüzölçümü : 20.359,36 m2
İmar Durumu : Özelliklerinde yazılı.
Kıymeti : 5.089.840,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 10:33
Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 10:33
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 10:33
Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 10:33

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Ulamış Mah. 307 ada, 243 parsel sayılı, 21.519,83 m2 yüzölçümlü, zeytinlik nitelikli taşınmaz Ulamış Mahallesi yerleşiminin güney-doğusunda, İmamderesi Mevkiinde kalmaktadırlar.
Kıymet takdirine konu taşınmaz tapuda zeytinlik vasfında olup; % 12-25 aralığında eğimli yamaç arazi topoğrafik pozisyonunda, orta bünyeli toprak yapısında, toprakta taşlılık sorunu bulunmaktadır. Yer yer anab kayanın yüzeyde yer aldığı, su tutma kapasitesi iyi, toprak derinliği 10-30 cm aralığında, sığ derinlikte profile sahiptir. Toprak yapısında tarımsal faaliyete engel olacak tuzluluk ve alkalilik gibi bir sorun bulunmamaktadır. Drenaj sorunu olmayan parselin, keşif esnasında yapılan gözlemlerde üzerinde; makilik, fundalık bitkilerin ve münferit olarak aşısız delice zeytin ağaçlarının olduğu, toprak işlemesinin yapılmadığı, üzerinde herhangi bir ekili ve dikili zirai ürün olmadığı hali arazi durumunda olduğu görülmüştür.Taşınmazın su kaynağı bulunmamakta bu özellikleri itibari ile kuru tarım arazi özelliğindedir.
Kadastral yola cephesi bulunmayan taşınmazın, elektrik ve sulama imkanı da bulunmamaktadır. Taşınmaza ulaşım Seferihisar-Gödence yolundan sağlanmaktadır. Ulaşımı kolay olan taşınmaz, Seferihisar şehir merkezine 6 km. ve Ulamış Mahallesi yerleşimine 4 km. mesafededir
Adresi : Ulamış Mah. 307 Ada, 243 Parsel Seferihisar / İZMİR
Yüzölçümü : 21.519,83 m2
İmar Durumu : Özelliklerinde yazılı.
Kıymeti : 4.303.966,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
İrtifak: A:H:İŞ BU TAŞINMAZ MALIN 50/100 HİSSESİNİN İNTİFA HAKKI 18/05/1988 - 3287 HÜSEYİN EŞİ FATMA MÜCESSEM EVİN'E AİTTİR (Başlama Tarih:18/05/1988,Bitis Tarih:18/05/1988)
Şerh Kamu Haczi : KADIFEKALE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ nin 15/10/2020 tarih E.299600 sayılı Haciz
Şerh İcrai Haciz : İzmir 28. İcra Dairesi nin 12/05/2023 tarih 2022/15270 sayılı Haciz
Şerh İcrai Haciz : Ankara 5. Genel İcra Dairesi nin 26/12/2023 tarih 2023/217283 sayılı Haciz
Şerh İcrai Haciz : Ankara 1. Genel İcra Dairesi nin 01/12/2023 tarih 2023/245254 sayılı Haciz

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 11:03
Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 11:03
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 11:03
Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 11:03

07/06/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02046774

Haberle ilgili daha fazlası: