Güncelleme Tarihi:

T.C. ŞARKIŞLA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. ŞARKIŞLA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 00:00

 

İLAN

T.C. ŞARKIŞLA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/586 Esas

Aleyhinize davacı Hasan Uğur vekili Av.Erhan Arslan tarafından açılan İzaleyi Şuyuu (Ortalığın giderilmesi) davasında dava dilekçesinde özetle; Sivas İli Şarkışla İlçesi Orta Topaç köyü 103 ada 37 parselde kayıtlı Davalı Cihangir UĞUR'un mernis adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup,davalının adresinde tanınmadığından bahisle tebligat yapılamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

18/09/2024 günü saat: 09:50'da duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın mavukafatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur

#ilangovtr Basın no ILN02034746

Haberle ilgili daha fazlası: