Güncelleme Tarihi:

T.C. SAPANCA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. SAPANCA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 00:00

 

T.C.
SAPANCA
ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.40345505-2024/604-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Mahkememizin 07/06/2024 tarih, 2024/604 Esas ve 2024/489 Karar sayılı ilamı ile Arbelad ve İa oğlu, 1990 Abhazya doğumlu, sanıkBADIK AEPHA hakkında başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma suçundan 5237 Sayılı TCK'nun 66/1-e,66 ve 67.maddeleri gereğince 8 yıllık olağan zamanaşımı süresinin sanık hakkındaki iddianamenin düzenlenme tarihinden itibaren başlayarak 10/11/2023 tarihinde dolduğu anlaşıldığından CMK'nun 223/8.maddesi gereğince kamu davasının DÜŞMESİNE karar verildiği, tüm araştırmalara rağmen sanığın adresi tespit edilemediğinden ve adresinin meçhul kalmasından dolayı ilgili mahkeme kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bu itibarla, Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye Geneli 100.000 üstünde yayımlanan yerel bir gazetedeilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına, tebliğ tarihinde itibaren Mahkememize hitaben düzenlenecek bir dilekçe ile yahut tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine yapılacak beyanla, iki haftaiçinde Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesine İSTİNAF KANUN YOLU açık olmak üzere verilen kararın itiraz edilmediği takdirde kesinleşmiş olacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince İLANEN tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02046544

Haberle ilgili daha fazlası: