Güncelleme Tarihi:

T.C. RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 00:00

 

T.C.
RİZE
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/682 Esas

Davacı İyidere Belediye Başkanlığı ile davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olanKamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Davacı idare vekili dava dilekçesi ile özetle; Rize ili İyidere ilçesi FıçıtaşıMahallesinde bulunan 101 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 73,84 m²'lik kısmınındavacı İyidere Belediye Başkanlığı lehine kamulaştırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Dava konusu taşınmaz maliklerinden olan davalı Sevgi Özbayoğlu dava dilekçesi ekli meşruhatlı tebligat çıkartıldığı ancak tebligatın davalıya tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.
Kamulaştırma Kanunu gereğince davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, bu işleme karşılık bu ilanının yayımlandığı tarihten itibaren;
DavalıRasim ve Sevim oğlu, 28/04/1959 doğumlu, 26**782 TC kimlik numaralı SEVGİ ÖZBAYOĞLU'na İdari ve adli yargıda düzeltme davası açabileceği, bu davalarda husumetin adı geçen davacı idareye yöneltilebileceği aksi takdirde dava konusu taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına yol olarak terkinine karar verileceği, belirlenen kamulaştırma bedelininZiraat Bankası Rize Şubesine nezdinde dava dosyası numarasına açılacak hesaba bloke edileceği, konuyla ilgili tüm savunma ve delillerin ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, davalının duruşmanın atılı bulunduğu 11.07.2024 günü saat 09:55'te mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmelerinin gerekli olduğu aksi takdirde H.M.K. 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.29/04/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02037645

Haberle ilgili daha fazlası: