Güncelleme Tarihi:

T.C. REYHANLI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. REYHANLI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 00:00

 

T.C.
REYHANLI
2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2021/513 Esas
KARAR NO : 2022/260

C.SAV.ESAS NO : 2021/1599
SANIK : MUSTAFA BEKRO, MUHAMMED ve SAFA oğlu, 01/01/1998 HALEP doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.
SUÇ : Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık
SUÇ TARİHİ : 16/07/2021
UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 142/2.h.1
VERİLEN CEZA MİKTARI : 2 YIL 1 AY 25 GÜN HAPİS
KARAR TARİHİ : 09/06/2022
Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı Sanık Mustafa BEKRO hakkında Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlıksuçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda Sanıkların TCK'nın 142/2.h maddesi gereğince 2 YIL 1 AY 25 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı Sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 23.05.2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02038831

Haberle ilgili daha fazlası: