Güncelleme Tarihi:

T.C. REFAHİYE BELEDİYESİ İHALE İLANI

T.C. REFAHİYE BELEDİYESİ İHALE İLANI
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 00:00

 

T.C. REFAHİYE BELEDİYESİ İHALE İLANI

1-Niteliği; 1 adet mesken, 3 adet dükkan satış işi.

Mülkiyeti ve tüm hissesi Refahiye Belediyesine ait; Erzincan ili Refahiye ilçesi Binali Yıldırım Mah. Şehit Mete Sertbaş Cad. No:9 adresli yerde (247 ada 5 parsel) bulunan aşağıdaki tabloda bilgileri mevcut olan TAKS 0.80, KAKS 3.20, Bitişik Nizam, Zemin+3 Kat Ticaret+Konut Alanı imarlı ve kat irtifaklı taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre (35-C)'Açık Teklif Artırma Usulü' ile Camiişerif Mahallesi Saadettin Karaman Sokak No:13/A Refahiye/Erzincan adresinde bulunan Refahiye Belediyesi toplantı salonunda satış ihalesi yapılacaktır. Detayları aşağıdaki gibidir.
No
Niteliği
ve
Fiili Durumu
Kat NoBağ. Böl. NoToplam Arsa m²’si ve Taşınmazın Arsa PayıTapu
Net-Brüt m²
%10 KDV HARİÇ
Muhammen Bedeli (TL)
Geçici Teminat Tutarı (TL)İhale
 Tarihi
İhale Saati

1

Mesken
(Boş)
 
   3

16
751,83 m² 15/750Net :50,00
Brüt:77,00
 

1.500.000,00

45.000,00

24.06.2024

14:00

2

Dükkân
(Kiracılı)
ZEMİN
24
751,83 m² 50/750Net :74,00
Brüt:77,00
 

2.400.000,00

72.000,00

24.06.2024

14:30


3


Dükkân (Kiracılı)
 
       ZEMİN
 

25
751,83 m² 50/750Net :48,00
Brüt:52,00
 

1.700.000,00
          +
1.900.000,00

=3.600.000,00


108.000,00


24.06.2024


15:00

26

751,83 m² 50/750
 
Net :52,00
Brüt:57,00
 
ÖNEMLİ NOT:  25 ve 26 bağ.böl.nolu dükkanlar birlikte aynı anda tek ihalede satış ihalesi yapılacaktır.

2-İhale şartname ve ekleri Fen İşleri Müdürlüğünden 500,00 TL bedel karşılığında alınacaktır.
3-İsteklilerden aranılan belgeler; Geçici teminatın verildiğine dair belge, Şartnamenin satın alındığına dair belge, Özel kişiler için ikametgâh, Tüzel kişiler için Ticaret Sicil Gazetesi, Tebligat için; adres, telefon, varsa fax ve e-mail adres bildirimi, Özel Kişiler için, T.C Kimlik fotokopisi, Tüzel kişiler için, büyük ortağının T.C. Kimlik fotokopisi v.b. belge,  İsteklinin Belediyemize borcu olmadığına dair belge, İsteklinin 2886 sayılı D.İ.Kanunu ile 4734 sayılı K.İ.Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname, Tüzel kişi isteklisinin yetkili olduğuna dair karar ve imza sirküleri.
4- İhaleye katılacak olanların yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale günü, ihale saatinde belirtilen yerde hazır olmaları gerekmektedir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbest olup, posta ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İlan olunur.

#liangovtr Basın no ILN02038069

Haberle ilgili daha fazlası: