Güncelleme Tarihi:

T.C. NURDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. NURDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2024 00:00

 

T.C. NURDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/116 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı, TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ileDavalılar, AHMET ÇINAR, ALİ KILIÇ, ERCAN ÇINAR, MUSTAFA GÜL, OSMAN ÇINAR ve SERPİL AYTEKİN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından davalı aleyhinde Gaziantep İli, Nurdağı İlçesi, Başpınar 2 Mahallesi, Kumluk Mevkii, 685 ada, 104parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile Toplu konut idaresi başkanlığı adına tapuda tesis ve tescilitalep edilmiş olup;

Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki/malikleri tarafından, kendisine yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası husumetin belirtilen idareye yöneltilmesi koşuluyla açılabileceği, Aynı süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarının ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Nurdağı Ziraat Bankasına yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren davalılar tarafından on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.06/03/2024

#ilangovtr Basın no ILN02002313

Haberle ilgili daha fazlası: