Güncelleme Tarihi:

T.C. NEVŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. NEVŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2023 00:00

.

T.C. NEVŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N
ESAS NO : 2023/414 Esas
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyleNevşehir ili,Acıgöl ilçesi, Tatlarin/Kalemah/köy ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır. Pafta No:Ada No: Parsel No:Yüz ölçümü: Cinsi:Mevki:K32C15C 226 18 7006,31 Tarla Taşlık K32C15C 226 13 6996,32 Tarla Taşlık

Davacı Adı Soyadı:Davalı Adı SoyadıDava:
MUSTAFA GÜLTEKİNNEVŞEHİR MAL MÜDÜRLÜĞÜTapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı)

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia eden var ise son ilandan başlayarak 3 aylık yasal müddeti içerisinde Nevşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/414 Esas sayılı dosyasına müracaatları TMK.nun 713/4 maddesi uyarınca ilan olunur.20/11/2023

 

#ilangovtr Basın no ILN01955557

Haberle ilgili daha fazlası: