Güncelleme Tarihi:

T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2023 00:00

.

T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/589-597-598-599-607-608-609-617-618-619-627-628-629-637-638-639-647-648-649-657-658-659-667-668-669-670-677-678-679-680-687-688-689-690-697-698-699-700-707-708-709-717-718-719-727-728-729-737-738-739-747-748-749
KAMULAŞTIRMA İLANI

2023/589
Şerife ÜNAL
Zeynep YAŞAR
Hürü ÜNAL
Mersin İli Mut İlçesi YapıntıMahallesi 149 ada 45 parsel
Mersin ili Mut ilçesi Yapıntı Mahallesi 149 ada 46parsel
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:40,20 m²ve 21,96 m2
Toplam Bedel :1.085,11
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:627,41 m²ve 1208,69 m2
2023/597
Ali Duran GÜPCÜL
Mersin İli Mut İlçesi Yapıntı Mahallesi 149 ada 3 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 957,83 m²
Toplam Bedeli: 11.906,82 TL
2023/598
Gülşen KAYA
Hüseyin KARADAYI
Ahmet SALLAN
Mersin İli Mut İlçesi YapıntıMahallesi 143 ada 9 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü:28,09 m² ve 267,89 m2
Toplam Bedel:4.327,83 TL
2023/599
Emine ÇELİK
Mersin İli Mut İlçesi YapıntıMahallesi 143 ada 1 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü:964,20 m2
Toplam Bedel:6.238,92 TL
2023/607
Çelik Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Mersin İli Mut İlçesi GençaliMahallesi 127 ada 36 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü:12,96 ve 765,30m2
Toplam Bedel:9.786,39
2023/608
Bayram ÇEREKÇİ
Mersin İli Mut İlçesi Gençali Mahallesi 127 ada 38 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 555,71 m²
Toplam Bedel:5.977,89 TL
2023/609
Hatice KESKİN
Salim ÖZKAN
Mersin İli Mut İlçesi Gençali Mahallesi 127 ada 39parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 13,50 ve 409,99 m²
Toplam Bedel:2.907,27 TL
2023/617
Davut ŞAHİN
Mersin İli Mut İlçesi Esençay Mahallesi 129 ada 3 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü:31,92 ve 627,46 m2
Toplam Bedel:7.439,45 TL
2023/618
Seyit AKGÜN
Mersin İli Mut İlçesi EsençayMahallesi 101 ada 487 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü:737,16 m2
Toplam Bedel:7.630,96 TL
2023/619
Muhammet GÜNDÜZ
Mersin İli Mut İlçesi EsençayMahallesi 101ada 485 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü:133,21 m²
Toplam Bedel:1.378,97 TL
2023/627
Remziye ACARTÜRK
Zekiye AKIN
Fatma GEZER
Mersin İli Mut İlçesi Esençay Mahallesi 124 ada 26 parsel
Mersin ili Mut ilçesi Esençay Mahallesi 118 ada 4 parsel
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:10,58 ve 452,06 m²
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:533,95 m2
Toplam Bedel:5.139,04 TL
2023/628
Mustafa ÖZDEMİR
Ayşe HANEDAN
Mersin İli Mut İlçesiEsençayMahallesi 124 ada 32 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 10,58 ve 1286,25.m2 Toplam Bedel:11.819,62 TL
2023/629
Ahmet Murat KABAKCI
Mersin İli Mut İlçesiEsençay Mahallesi 124 ada 35 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü:271,21 m²
Toplam Bedel:2.841,82 TL
2023/637
Alime ÇETİN
Mersin İli Mut İlçesiEsençay Mahallesi 117 ada 10 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 5,29 ve 343,83 m²
Toplam Bedel:1.434,32 TL
2023/638
Huriye KÜÇÜKTÜRK
Mersin İli Mut İlçesiEsençay Mahallesi 117 ada 18 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 530,85m²
Toplam Bedel:4.816,20 TL
2023/639
Havva KÜÇÜKTÜRK
Mersin İli Mut İlçesiEsençay Mahallesi 117 ada 20 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 5,76 ve 697,78 m²
Toplam Bedel:6.874,23 TL
2023/647
Şerife GÜNDÜZ
Semra TUNÇ
Vedat GÜNDÜZ
Esme Nur BAYLAN
Mersin İli Mut İlçesiYıldızMahallesi 132 ada 3 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü:78,85 m²
Toplam Bedel:826,05 TL
2023/648
Ahmet DOĞAN
Mersin İli Mut İlçesiYıldız Mahallesi 132 ada 5 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 153,29 ve 477,50 m²
Toplam Bedel:9.590,66 TL
2023/649
Ayşe UYGUN
Emel ÇAVDAROĞLU
Meryem ERTUĞRUL
Havva ŞAHİN
Saniye ŞAHİN
Mersin İli Mut İlçesiYıldız Mahallesi 128 ada 48 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1331,06 m²
Toplam Bedel:7.750,70 TL
2023/657
Meryem KÜÇÜKTÜRK
Mersin İli Mut İlçesiYıldız Mahallesi 128 ada 71 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 269,12 m²
Toplam Bedel: TL
2023/658
Habibe AK
Hediye KAYA
Hanife AKSU
Hasibe ÜTÜK
Fadime KÜÇÜKTÜRK
Fatma KÜÇÜKTÜRK
Nimet KÜÇÜKTÜRK
Hürü ÇABUK
Ülkü KAYA
Durmuş Ali DURMUŞ
Mehmet KÜÇÜKTÜRK
Gani KÜÇÜKTÜRK
Fatma YÖRÜSÜN
Resul KÜÇÜKTÜRK
Havva KÜÇÜKTÜRK
Osman KÜÇÜKTÜRK
Mustafa KÜÇÜKTÜRK
Hasan KÜÇÜKTÜRK
Mersin İli Mut İlçesiTopluca Mahallesi 122 ada 120 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 374,28 m²
Toplam Bedel:2.091,76 TL
2023/659
Ahmet DOĞAN
Mersin İli Mut İlçesiTopluca Mahallesi 122 ada 121 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 797,95 m²
Toplam Bedel:7.819,51 TL
2023/667
DURMUŞ YALÇIN
Mersin İli Mut İlçesiToplucaMahallesi 121 ada 4 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 10,58 ve 2245,19 m²
Toplam Bedel:22.281,99 TL
2023/668
Mehmet Ali TEKİN
Mersin İli Mut İlçesiTopluca Mahallesi 121 ada 5 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 13,50 ve 903,88 m²
Toplam Bedel:4.997,17 TL
2023/669
Meryem ÖZTÜRK
Mersin İli Mut İlçesiTopluca Mahallesi 118 ada 16 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 176,76 m²
Toplam Bedel:1.730,92 TL
2023/670
Durmuş AKIN
Mersin İli Mut İlçesiTopluca Mahallesi 118 ada 15 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 450,26 m²
Toplam Bedel:4.409,16 TL
2023/677
Filiz AKALIN
Mersin İli Mut İlçesi Hacınuhlu Mahallesi 138 ada 18 parsel
Mersin ili Mut ilçesi Hacınuhlu Mahallesi 138 ada 19 parsel
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 15,54 ve 557,36 m²
Toplam Bedel:5.111,78 TL
Kamulaştırılan kısman yüzölçümü:370,25 m2
2023/678
Emine ACAR
Mersin İli Mut İlçesiHacınuhlu Mahallesi 138 ada 22 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 65,77 m²
Toplam Bedel:558,70 TL
2023/679
Mehmet ŞEKER
Mersin İli Mut İlçesiHacınuhlu Mahallesi 138 ada 17 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1852,97 m²
Toplam Bedel:18.771,23 TL
2023/680
Mehmet BÜYÜKTAT
Mersin İli Mut İlçesiHacınuhlu Mahallesi 134 ada 76 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 826,84 m²
Toplam Bedel:8376,18 TL
2023/687
Mehmet EMLEK
Doğan EMLEK
Fırat EMLEK
Durdu EMLEK
Mersin İli Mut İlçesiHacınuhlu Mahallesi 129 ada 56 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 26,52 ve 1369,71 m²
Toplam Bedel:13.114,30 TL
2023/688
Vural GÜREL
Mersin İli Mut İlçesi Hacınuhlu Mahallesi 129 ada 54 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 403,58 m²
Toplam Bedel:3.073,92 TL
2023/689
Ayşe ŞEN
Mersin İli Mut İlçesiHacınuhlu Mahallesi 129 ada 51 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 121,30 m²
Toplam Bedel:923,90 TL
2023/690
Osman KOCATÜRK
Emine SERT
Hasan KOCATÜRK
Salim KOCATÜRK
Feride GÜREL
Mihriye DEVELİ
Yılmaz KOCATÜRK
Mersin İli Mut İlçesiHacınuhlu Mahallesi 129 ada 50 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 834,02 m²
Toplam Bedel: TL
2023/697
Seçkin UYSAL
Mersin İli Mut İlçesi Çaltılı Mahallesi 181 ada 5 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü:777,48 m²
Toplam Bedel:6.496,55 TL
2023/698
Musa KURT
Mersin İli Mut İlçesi Çaltılı Mahallesi 181 ada 3parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 3,93 ve 555,82 m²
Toplam Bedel:4.731,90 TL
2023/699
İbrahim ÇEVİK
Mersin İli Mut İlçesiÇaltılıMahallesi 181 ada 2 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 20,27 ve 604,75 m²
Toplam Bedel:5.561,57 TL
2023/700
Alime ÇOMAK
Mustafa HANEDAN
Şerife ÖLÇER
Ayten UYSAL
Ahmet Yılmaz HANEDAN
Mersin İli Mut İlçesiÇaltılı Mahallesi 181 ada 1 parsel
Mersin ili Mut ilçesi Çaltılı Mahallesi 179 ada 1 parsel
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 510,99 m²
Toplam Bedel:4.289,08 TL
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:113,06 m2
2023/707
İzzet ŞAHİN
Mersin İli Mut İlçesiÇaltılıMahallesi 175 ada 23 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 574,76 m²
Toplam Bedel:4.802,64 TL
2023/708
Halil İlbey ÖZKAN
Mersin İli Mut İlçesiÇaltılıMahallesi 175 ada 22 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 526,50 m²
Toplam Bedel: 4.419,26 TL
2023/709
Yaşar ŞAHİN
Mersin İli Mut İlçesiÇaltılı Mahallesi 175 ada 21 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 133,31 m²
Toplam Bedel:1.104,01 TL
2023/717
Seyfi İNCEL
Mersin İli Mut İlçesi Bağcağız Mahallesi 148 ada 17 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 12,96 ve 10,64 m²
Toplam Bedel:433,44 TL
2023/718
Mustafa KALAYCI
Mersin İli Mut İlçesi Bağcağız Mahallesi 146 ada 6 parsel
Mersin ili Mut ilçesi Bağcağız Mahallesi 138 ada 24 parsel
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 505,25 m²
Toplam Bedel:4.003,65 TL
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:306,58 m2
2023/719
Hatice ÇOBAN
Mersin İli Mut İlçesiBağcağızMahallesi 146 ada 7 parsel
Mersin ili Mut ilçesi Bağcağız Mahallesi 146 ada 11 parsel
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 212,00 m²
Toplam Bedel:1.693,07 TL
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:1042,37 m2
2023/727
Hüseyin BELEN
Mersin İli Mut İlçesiBağcağız Mahallesi 138 ada 23 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 442,01 m²
Toplam Bedel:3.396,09 TL
2023/728
Abdullah AY
Mersin İli Mut İlçesiBağcağız Mahallesi 138 ada 22 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 106,69 m²
Toplam Bedel:817,99 TL
2023/729
Mehmet YAŞAR
Mersin İli Mut İlçesiBağcağız Mahallesi 138 ada 21 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 482,28 m²
Toplam Bedel:3.697,64 TL
2023/737
Hakkı DOĞAN
Mersin İli Mut İlçesiBağcağız Mahallesi 146 ada 8 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 86,62 m²
Toplam Bedel:618,47 TL
2023/738
Senem YILDIZ
Mersin İli Mut İlçesiKumaçukuru Mahallesi 108 ada 13 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 23,62 ve 654,90 m²
Toplam Bedel:3.479,30 TL
2023/739
Musa EROĞLU
Mersin İli Mut İlçesi Kumaçukuru Mahallesi 108 ada 14 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1025,39 m²
Toplam Bedel:4.863,76 TL
2023/747
Adnan KİŞMİR
Mersin İli Mut İlçesiHacıahmetli Mahallesi 121 ada 92 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1202,12 m²
Toplam Bedel:5.732,52 TL
2023/748
Fatma KARA
Mersin İli Mut İlçesi Hacıahmetli Mahallesi 121 ada 85 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 235,25 m²
Toplam Bedel:1.138,84 TL
2023/749
Nazmiye AKSOY
Şerife Harise ERDEVİREN
Gülbin PORTAKAL
Akın AKSOY
Cemile AKSOY
Emine YILMAZ
Fatma TAŞ
Durdu YILMAZ
Ümmü GÜRBÜZ
Fatma AKBAŞ
Halime TAT
Şerife TATLI
Hasan GÜRBÜZ
Mehmet GÜRBÜZ
Mersin İli Mut İlçesi Hacıahmetli Mahallesi 121 ada 84 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 5,29 ve 223,15 m²
Toplam Bedel:1.150,75 TL

Davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davası açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.25/10/2023

#ilangovtr Basın no ILN01945721

Haberle ilgili daha fazlası: