Güncelleme Tarihi:

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. AİLE MAHKEMESİ

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. AİLE MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 00:00

 

T.C.
KÜÇÜKÇEKMECE
4. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/690

Davacı Şerif Türkmen tarafından davalı Fatma Türkmen hakkında açılan babalık dava dilekçesinde:

Davalının Suriye uyruklu olup, nikahsız yaşamlarından 27/12/2021 doğumlu Muhammed Türkmen isimli çocuklarının olduğunu, davalı Fatma Türkmen'in annesini ziyaret amacığıyla Suriye'ye gittiğini ve gelmediğini, oğullarının babası olduğunun tespitine karar verilmesini talep etmiştir. Mahkememiz dosyasında davalı FATMA TÜRKMEN’a ilanın yayınlanmasından itibaren, duruşma gün 27/06/2024 ve saat 10:00'da mahkememiz duruşma salonunda hazır olmanız, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmeniz veya mahkememiz dosyasında kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz ve kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ve HMK.186/2.maddesi uyarınca yokluğunuzda karar verileceği davalı FATMA TÜRKMEN 'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/05/2024

#ilangovtr Basın no ILN02031587

Haberle ilgili daha fazlası: