Güncelleme Tarihi:

T.C. KİRAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. KİRAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 00:00

 

T.C. KİRAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/556 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İZMİR İLİ, KİRAZ İLÇESİ, İĞDELİ MAHALLESİ
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 122
PARSEL NO : 34
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 4208,91 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET YEŞİL, MÜŞERREF YEŞİL
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMA BEDELİ : 17.336,74 TL
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN
YATIRILACAĞI BANKA T.C.Ziraat Bankası Kiraz Şube Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :GDZ Elektirik Dağıtım AŞ'nın faaliyetleri kapsamında bulunan İzmir ili sınırları içerisindeki 23+108,37 km uzunluğundaki Sarıkaya Kök-Cevizli Kök Enerji Nakil Hattı ve Branşman hatları güzergahına isabet taşınmazların kamulaştırılmasına, Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulundan alınan 09/03/2022 tarih, 10-627 nolu Kamulaştırma Kararı gereği yukarıda nitelikleri belirtilen dava konusu taşınmazın 456,11 m2 irtifak kısmı için davacı kurum tarafından 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 11. Ve 12.Maddeleri gereğince kamulaştırma kararı alınmış olup; 456,11 m2 irtifak alanı için 17.336,74 TL kıymet takdir edilmiştir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/556 Esas sayılı dosyasıyla dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 11.ve 12. Maddeleri uyarınca ilan olunur. 29/11/2023

 

#ilangovtr Basın no ILN02029883

Haberle ilgili daha fazlası: