Güncelleme Tarihi:

T.C. KİRAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. KİRAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 00:00

 

T.C. KİRAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/552 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İZMİR İLİ, KİRAZ İLÇESİ, İĞDELİ MAHALLESİ
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 122
PARSEL NO : 80
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 2190,02 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : DÖNDÜ TOP
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMA BEDELİ : 8.043,68 TL
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN
YATIRILACAĞI BANKA T.C.Ziraat Bankası Kiraz Şube Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :GDZ Elektirik Dağıtım AŞ'nın faaliyetleri kapsamında bulunan İzmir ili sınırları içerisindeki 23+108,37 km uzunluğundaki Sarıkaya Kök-Cevizli Kök Enerji Nakil Hattı ve Branşman hatları güzergahına isabet taşınmazların kamulaştırılmasına, Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulundan alınan 09/03/2022 tarih, 10-627 nolu Kamulaştırma Kararı gereği yukarıda nitelikleri belirtilen dava konusu taşınmazın 211,62 m2 irtifak kısmı içindavacı kurum tarafından 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 11. Ve 12.Maddeleri gereğince kamulaştırma kararı alınmış olup; 211,62 m2 irtifak alanı için 8.043,68 TL kıymet takdir edilmiştir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/552 Esas sayılı dosyasıyla dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 11.ve 12. Maddeleri uyarınca ilan olunur. 28/11/2023

 

#ilangovtr Basın no ILN02029842

Haberle ilgili daha fazlası: