Güncelleme Tarihi:

T.C. KARAİSALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. KARAİSALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 00:00

 

T.C. KARAİSALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/25 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ADANA İLİ KARAİSALI İLÇESİ
PARSEL NO : 558
VASFI : TARLA
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : DSİ 6. Bölge Müdürlüğü sınırları dahilinde ve yatırım programında yer alan "Adana-Karaisalı Altınova Demitçit Göleti" projesine isabet eden mülkiyeti davalıya ait olan Adana ili, Karaisalı İlçesi, Altınova Mahallesi 558 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile DSİ Genel Müdürlüğü adına tesciline
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/25 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20/02/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02038744

Haberle ilgili daha fazlası: