Güncelleme Tarihi:

T.C. KARABURUN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. KARABURUN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 00:00

 

İ L A N

T.C. KARABURUN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/2 Tereke

İzmir ili, Karaburun ilçesi, Eğlenhoca mah/köy, 8 Cilt, 132 Hane no, BSN 12sırada nüfusa kayıtlı 10/10/1982 doğumlu 24/11/2019 tarihinde vefat eden müteveffa Mustafa GÜNER'in terekesine ilişkin alacağı ya da borcu olduğunu ileri sürenlerin varsa belgeleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde Karaburun Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat etmeleri alacaklı ya da borçlu olduklarını ileri sürenlerin verecekleri evrak ve belgeleri karşılığında makbuz isteyecekleri hak ve menfaati olanların süresi içinde bildirmemeleri halinde alacakları hakkında mirasçının kendi kişisel mallarıyla sorumlu olmasının söz konusu olmayacağı gibi terekeden mirasçıya geçen mallara da sorumlu tutulamayacağı ve M.K.nın 621. Maddesi hükmünün uygulanacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02013166

Haberle ilgili daha fazlası: