Güncelleme Tarihi:

T.C. KAHTA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. KAHTA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 00:00

 

T.C. KAHTA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından aşağıda adı soyadı yazılı bulunan davalılar aleyhine 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4-10. Maddeleri uyarınca taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile davalı/davalılar adına olan tapu kaydının iptali ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı adına tescili ile kamulaştırma davası açılmıştır. Dosyaların esas numaraları, taşınmazların bilgileri ve duruşma günü aşağıda belirtilmiştir. Taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyalarına sunması ile ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde HMK'nın 147. Maddesi gereğince yargılamaya yokluklarında devam olunacağı, dosyalara konu taşınmazlar hakkında yapılacak yargılama sonunda bedel tespiti ile tescil kararı verileceği hususu Kamulaştırma Kanunu 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur.

Dosya noMahalleAda ve Parsel noTapu MalikiDuruşma Günü
2024/45 EsasAdıyaman ili Kahta İlçesi Çukurtaş Köyü154 Ada 11 parselİhsan Kaya
Selim Kaya
Velat Kaya
12/06/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02032887

Haberle ilgili daha fazlası: