Güncelleme Tarihi:

T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2024 00:00

 

T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/43 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI


KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir ili Bornova İlçesi Egemenlik Mahallesi
ADA NO : 22736
PARSEL NO : 1
MALİKİN ADI VE SOYADI: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş Kararı 06/04/2022 tarih 10-1 sayılı yazısı

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/43 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.01/02/2024

#ilangovtr Basın no ILN01994981

Haberle ilgili daha fazlası: