Güncelleme Tarihi:

T.C. İSTANBUL ANADOLU 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

T.C. İSTANBUL ANADOLU 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2024 00:00

 

T.C. İSTANBUL ANADOLU 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO : 2014/370 Esas
KARAR NO : 2018/72

İnsan Ticaret Yapma, Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek, İnsan Ticaret Yapma suçundan yapılan yargılama sonunda verilen Mahkememizin 27/02/2018 tarih, 2014/370 Esas, 2018/72 Karar sayılı ilamı, dosyada müşteki sıfatıyla bulunan ALINA (ALTUN) GALUSCA'nın beyan ettiği adresine ve diğer tespit edilen yurt içi ikametgah adreslerine tebliğ için gönderilmiş, ilgilinin adresten adres bırakmadan ayrılması gerekçesi ile gönderilen tebligatların bila tebliğ Mahkememize iade edildiği anlaşılmıştır.
Müşteki ALINA (ALTUN) GALUSCA'nın sistemde kayıtlı MERNİS adresi bulunmadığı anlaşılmakla; gerekçeli kararın tebliğine esas olmak üzere dosyada beyan ettiği adresine ve uyap sisteminde kayıtlı adreslerine ve yurt dışı adreslerine yapılan tebligatların tebliğ edilemeden döndüğü görülmüş, bu itibarla yeni adresinin tespiti için adres araştırması yaptırıldığı ve yeni adresinin tespit edilemediği anlaşılmış olup, kişinin adresi meçhul olarak kabul edilmiştir.
Müşteki ALINA (ALTUN) GALUSCA'nın yapılan tüm aramalara rağmen tebliğ yapılabilecek bir adresinin bulunamamış olması ve adresinin meçhul olması nedeniyle, Mahkememizin 27/02/2018 tarih, 2014/370 Esas ve 2018/72 Karar sayılı ilamı ile sanıklar Hüseyin Hünerci, Sadi Yıldız, Sebahattin Gündüz, Adem Yıldız, İbrahim Yurtalan, Havvas Çimen ve Süleyman Rüzgar hakkında insan ticareti suçundan beraatlerine, sanıklar Sebahattin Gündüz ve Hüseyin Hünerci hakkında tehdit suçundan beraatlerine, sanıklar Hüseyin Hünerci, Sadi Yıldız, Sebahattin Gündüz, Adem Yıldız, İbrahim Yurtalan ve Süleyman Rüzgar hakkında TCK'nın 227/2 maddesi uyarınca fuhuş yapmak için aracılık etmek ve imkan sağlamak suçlarından ayrı ayrı 3'er yıl 9'ar ay hapis ve 2500'er TL adli para cezası ile cezalandırılmalarına, Sanık Havas Çimen hakkında TCK'nın 227/2 maddesi uyarınca fuhuş yapmak için aracılık etmek ve imkan sağlamak suçlarından 2 yıl (beş kez) hapis ve 100 TL (beş kez) adli para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin iş bu hüküm özetinin,
- Sanıklar Havvas Çimen ve Süleyman Rüzgar müdafi Av.Aycan Köroğlu tarafından 01/03/2018 havale tarihli süre tutum dilekçesi ve 14/04/2018 tarihli istinaf başvuru dilekçesi verildiğinin,
- Sanıklar Hüseyin Hünerci, Sami Yıldız ve Adem Yıldız müdafi Av.Ersoy Kostak tarafından06/03/2018 tarihli süre tutum dilekçesi verildiğinin,
- Sanık Sebahattin Gündüz müdafi Av.Ünal İşler tarafından 05/03/20185 tarihli süre tutum dilekçesi verildiğinin,
- Sanık İbrahim Yurtalan müdafi Av.Salim Öztürk tarafından 27/02/2018 ve 25/04/20185 tarihli istinaf başvuru dilekçesi verildiğinin,
1-7201 sayılı Kanununun 29.maddesi gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede ve genel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde Müşteki ALINA (ALTUN) GALUSCA için İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
3-İlanen tebliğden itibaren yedi günlük süre içerisinde Mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunulması ve düzenlenecek tutanağın hakime onaylatması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere, yasal süresi içerisinde kanun yolu başvurusunda bulunulmadığı takdirde hükmün kesinleştirilerek infaz edileceğine dair,
Hususlara ilişkin karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 08.02.2024

 

#ilangovtr Basın no ILN01982736

Haberle ilgili daha fazlası: