Güncelleme Tarihi:

T.C. İstanbul Anadolu 3. TÜKETİCİ MAHKEMESİ Esas No : 2022/1317 Esas

T.C. İstanbul Anadolu 3. TÜKETİCİ MAHKEMESİ Esas No : 2022/1317 Esas
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2024 00:00

 

T.C.
İstanbul Anadolu
3. TÜKETİCİ MAHKEMESİ
Esas No : 2022/1317 Esas

İLAN


Davacı, SEZCAN GÖNTÜRK ile Davalı, ARMAN FARHADİ arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali davası nedeniyle;
Davalı ARMAN FARHADİ'ye tebliğ imkansızlığı olduğundan bugüne kadar tarafınıza tebligat yapılamamış olup, dava dilekçesi,tensip zabtı ve duruşma zabıtları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Dava, Beykoz İcra Dairesinin 2022/8801 Esas sayılı takip dosyasına itirazın iptali talebinden ibarettir.
HMK'nın 126. - 127 maddeleri hükümlerince 2 haftalık süre içerisinde davaya karşı cevap vermeniz, cevap vermediğiniz takdirde davaya yokluğunuzda devam edilerek karar verileceği, duruşma tarihinin 27/06/2024 günü saat 10:50 olduğu, dava dilekçesinin iş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 13.03.2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02019432

Haberle ilgili daha fazlası: