Güncelleme Tarihi:

T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 00:00

TEREKE TASFİYE MEMURLUĞUNDAN PAZARLIK YOLU İLE TAŞINIR MALIN SATIŞ İLANIDOSYA NO: 2021/7TEREKE

Terekenin T.M.K. nun 612.ve İİK 180.maddesi uyarınca iflas hükümlerine göre tasfiyesi amacıyla aşağıda cins, niteliği ve sayısı yazılı menkul mal muhammen değerinin altında olmamak kaydıyla İ.İ.K. nun 241 nci maddesi uyarınca pazarlık usulü ile satılacaktır.Satışa teklif vereceklerin muhammen bedelin %20’si üzerinden teminat yatırmaları gerekmektedir. Satış günü satış anına kadar yazılı teklif verilebilecektir.Pazarlık usulü ile satış yapılacağından elektronik portal üzerinden teklif vermek suretiyle satışa iştirak mümkün değildir.Satış şartları tereke tasfiye memuru ile talepte bulunanlar arasında pazarlıkla belirlenecektir. İkinci satış günü olmayacaktır. Şu kadar ki artırma bedelinin malın muhammen değerini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması, bundan başka paraya çevirme masraflarını geçmesinin şart olduğu, %1 KDV ve Damga Vergisinin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin mahkeme dosyasından görülebileceği, gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyen talepliye gönderileceği, daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile mahkemeye başvurmaları ilan olunur.Satışa konu mal/eşya aşağıda yazılı adreste yediemin muhafazasında bulunmaktadır.İhaleye katılmak isteyenler bu adrese giderek malı görüp incelemeyi yedieminden talep edebileceklerdir.
Malın Bulunduğu Adres: Kutaybaran Yediemin Otoparkı (Çavuşoğlu, İspir Sk. no:9, 34100 Kartal/İSTANBUL)Satışa çıkarılan malın satışı İstanbul Anadolu Adalet Sarayı 21.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu Kartal/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
İsteyen talipli, Osmanağa Mah.Kuşdili Cad.N.1 K:2 Kadıköy/ISTANBUL adresindeki Tereke Tasfiye Memuru Av. Onur YEŞİLGÖZ (Tel:0535 581 09 25) ile iletişime geçebilecektir.
SATIŞ GÜNÜ : 03/05/2023 Tarihi, Saat 11.00-11.10 arası
SATIŞ YERİ :İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI 21.SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU -KARTAL/İSTANBUL

No:Takdir Edilen Değer (TL)AdediKDVCinsi, Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri
1240.000,00 TL1%134 YU 348 Plakalı, D4FCDH019941 Motor no, KNADN514AE6894878 Şasi no, KİA Marka 2013 Model RİO HB NATTY 1.4 CRDİ(90/) tip, Manuel, Dizel, Beyaz renk, Araç çalıştırılamadığıiçin km ve motor kontrolü yapılamamıştır. Hasar kaydı yoktur. Kaporta ve dış aksam normal durumda, hafif boyalı alanlar mevcut, sol ön çamurlukta vurmaya bağlı çökme mevcuttur.

#ilangovtr Basın no ILN01813326

Haberle ilgili daha fazlası: