Güncelleme Tarihi:

T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 00:00

 

T.C.
İSTANBUL
6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

29/04/2024

Sayı 2023/283 Esas 

İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN
GAİBE VE 3. ŞAHISLARA DUYURU

Davacı , İSTANBUL 1. BÖLGE VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ileDavalı , İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;
Dava konusu, İstanbul ili, Fatih ilçesi,Beyazıt Mah., alt kat mevkiinde bulunan, 640 ada, 45 parsel sayılı, "kargir peyke" vasıflı taşınmazın, tapuda paylı mülkiyet olarak adlarına kayıtlı Recep kızı Leyla, İhsan oğlu Ferit ve İhsan kızı İkbal, dosyamızda yapılan tüm araştırmalara rağmen bulunamadıkları, nüfus kaytılarına ulaşılamadığı, sağ olup olmadıkları bilinmediği, bilgisi bulunanların mahkememiz 2023/283 Esas Esas sayılı dosyasına bilgi ve belge sunmaları aksi halde adı geçen şahıslar hakkında gaipliklerine / gaipliğine karar verileceği hususu Türk Medeni Kanununun 33/2 maddesi ve 713. maddesi gereğince tüm ilgili kişilere ilanen duyurulur

 

#ilangovtr Basın no ILN02030238

Haberle ilgili daha fazlası: