Güncelleme Tarihi:

T.C. İSTANBUL 38. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 38. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 00:00

 

T.C. İSTANBUL 38. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/180 Esas
Konu : Gaiplik İlanı

Dava konusu Beyoğlu İlçesi Kemerhatun Mahallesi, 427 Ada, 4 Parsel sayılı parsel sayılı taşınmazın malikleri olarak görünen hissedarları Konstantin, Marya ve Elini'ın gaip olması nedeniyle dava konusu taşınmazın adları yukarıda belirtilen maliklerinden bugüne kadar haber alınamadığından isimleri geçenlerin Gaipliğine ve taşınmazın bu şahıslar adına olan tapu kayıtlarının iptali ile hazine adına tesciline karar verilmesini talep edilmiştir. Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenilenleri tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 38.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/180 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenlerin bu ilandan haberdar olması halinde yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin M.K. 588 maddesi gereğince isimleri geçenlerin gaipliğine ve gaipler adına olan taşınmazın tapu kayıtlarının iptali ile hazine adına tesciline karar verileceği ilan olunur.21/03/2024

#ilangovtr Basın no ILN02013178

Haberle ilgili daha fazlası: