Güncelleme Tarihi:

T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 00:00

 

T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2015/288 Esas
KARAR NO : 2023/1043

Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan mahkememizin 25/10/2023 gün ve 2015/288 esas ve 2023/1043 karar sayıılı ilamı ile TCK. nun142/2.h maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 3 YIL 9 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan sanık Ahmed ve Alia kızı, 1993 doğumlu MELEK AHMED ŞEHO tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TRAJI 50.000 ' İN ÜSTÜNDE GAZETE İLE İNTERNET ORTAMINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 29.03.2024

#ilangovtr Basın no ILN02012817

Haberle ilgili daha fazlası: