Güncelleme Tarihi:

T.C. İSTANBUL 18. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 18. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 00:00

 

T.C. İSTANBUL 18. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2023/98
Karar No : 2023/471

İLAN

Parada Sahtecilik suçundan Mahkememizin 03.11.2023 tarih ve 2023/98 esas, 2023/471 sayılı kararı ile sanık MURAT KURBET hakkında 5237 Sayılı TCK.nun 197/1, 62, 52/2, 53/1, 63, 54/4 maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis ve 80 TL adli para cezası ile cezalandırılması yokluğundakarar verilmiş olup,
SANIK MURAT KURBET, Şehmus ve Fatime oğlu, 01/01/1968 KAYNAK doğumlu, ŞANLIURFA, SİVEREK, Savucak mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:28223485138
Sanığın Türkiye'de belirli bir adresinin olmadığı anlaşılmakla,
1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin, istinaf dilekçesi ile istinafın reddine ilişkin ek karar özetlerini içeren bu yazının tirajı yüz binin üzerinde olan bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, mahkememize verilecek dilekçeyle veya mahkeme zabıt katibine yapılacak müracaat üzerinezabıt katibi tarafından yapılan tutanağın hakime tasdikettirilmesi suretiyle veya bulunulan ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle, mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanlar ise en yakın Ağır Ceza Mahkemesine veya Ağır Ceza teşkilatı olmaması halinde en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunularak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf isteminde bulunulabilecekleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 26.02.2024

 

#ilangovtr Basın no ILN01993409

Haberle ilgili daha fazlası: