Güncelleme Tarihi:

T.C. IĞDIR AİLE MAHKEMESİ

T.C. IĞDIR AİLE MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 00:00

 

T.C.
IĞDIR
AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/1020 Esas
DAVALI : ÖMER DAVUT - 12065336680 T.C. Kimlik Nolu, Ahmet ve Şahnaz oğlu, 17/05/1994 doğumlu,
Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen mernis adresinin yurtdışı adresi olması, yapılan tebliğin Erbil Konsolosluğunca bila ikmal iade edilmesi ve cevabi yazıda Ülkemize giriş yaptığınız bildirilmiş olup, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından adresinizin meçhul olduğu anlaşılmakla, dava dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formunun ilanen tebliğine karar verilmiştir, tebliğ tarihinden itibaren cevap dilekçesi sunulması, delil bildirmesi için iki haftalık kesin süre verildiği, verilen kesin süreye uyulmadığı takdirde cevap dilekçesi sunma ve delil bildirme hakkından vazgeçmiş sayılacağının bu ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN01993490

Haberle ilgili daha fazlası: