Güncelleme Tarihi:

T.C. HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU Genel Sekreterlik

T.C. HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU Genel Sekreterlik
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 00:00

  

T.C.
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU 
Genel SekreterlikSayı    : E-72305940-2024/29/46/49/56/57/72/73/78/79/106/109/116-4469/14805                                    26.03.2024
Konu    : İlan Metni


İLGİLİLER    : İstanbul eski Hâkimi olup, Şanlıurfa Hâkimi iken  meslekten çıkarılan (40816) Mehmet UĞURLU ( 2024/29, 2024/46, 2024/49, 2024/56, 2024/57, 2024/72, 2024/73, 2024/78, 2024/79, 2024/106, 2024/109, 2024/116 Esaslar)
                   İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39735) Eşref AKSU (2024/78, 2024/116 Esaslar) 
               İstanbul Cumhuriyet eski Savcısı olup, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılan  (36810) Bilal BAYRAKTAR (2024/56, 2024/72, Esaslar) 
              İstanbul eski Hâkimi olup, Büyükçekmece Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39505) Davut BEDİR, (2024/72, 2024/78, 2024/79, 2024/116 Esaslar) 
               İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39770) Nurullah ÇINAR ( 2024/56, 2024/72, 2024/73, 2024/106, 2024/116 Esaslar) 
                   İstanbul Cumhuriyet eski Savcısı olup, Samsun Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılan (34956) Hüseyin AYAR (2024/78, 2024/116 Esaslar) 
                       İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılan (37378) Hadi ÇAĞDIR, (2024/109 Esas)
                  İstanbul eski Hâkimi olup, Gaziosmanpaşa Hâkimi iken meslekten çıkarılan (37266) Sedat Sami HAŞILOĞLU (2024/116 Esas)

ADRES   : Meçhul           

            2024/29 Esas sayılı dosya yönünden eylem; 
     İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 esas sayısına kayden görülen Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararı sonrası yeniden yargılaması yapılan ve İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 esasına kayden görülen kamuoyunda "Balyoz" olarak bilinen dava kapsamında tutuklanan, sonrasında serbest bırakılan ve yeniden yargılanma sonunda da beraatine karar verilen Mustafa YUVANÇ'ın; haksız tutuklama sebebiyle Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/624 sayısına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden olduğu,
             2024/46 Esas sayılı dosya yönünden eylem; 
         İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, 26.09.2012 tarihinde tutuklanan, 09.10.2013 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Adem CEYLAN'ın; Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/577 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden olduğu, 
          2024/49 Esas sayılı dosya yönünden eylem; 
        İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 esasına kayden yapılan yargılama kapsamında 13.02.2011 tarihinde tutuklanan, akabinde 09.10.2013 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Harun ÖZDEMİR'in; haksız tutuklama nedeniyle Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/1 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,
         2024/56 Esas sayılı dosya yönünden eylem; 
        Kamuoyunda Balyoz davası olarak bilinen İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında gözaltına alınan, tutuklanan ve yargılama sonunda beraatine karar verilen Hasan Basri ASLAN'ın; Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/323 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,
          2024/57 Esas sayılı dosya yönünden eylem; 
      Kamuoyunda “Balyoz Davası” olarak bilinen ve İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, 11.02.2011 tarihinde tutuklanan, 19.06.2014 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda beraatine karar verilen Ayhan TAŞ’ın; Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/71 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden olduğu,
          2024/72 Esas sayılı dosya yönünden eylem; 
        Kamuoyunda "Balyoz Davası" olarak bilinen ve İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 esasına kayıtlı yargılamaya konu dosyada, 24.02.2010-31.03.2010 ile 12.02.2011-19.06.2014 tarihleri arasında tutuklu kalan ve yapılan yargılama sonucu hakkında beraat kararı verilen Cem Aziz ÇAKMAK'ın; haksız tutuklama  sebebiyle Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/172 esas sırasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları, 
             2024/73 Esas sayılı dosya yönünden eylem; 
      İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 esasına kayden görülen yargılama kapsamında, 14.03.2011 tarihinde gözaltına alınarak tutuklanan, 09.10.2013 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Nedim ULUSAN'ın; İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/214 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,
           2024/78 Esas sayılı dosya yönünden eylem; 
İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 esas sayısına kayden görülen Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararı sonrası yeniden yargılaması yapılan ve İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin           2014/188 esasına kayden görülen kamuoyunda "Balyoz" olarak bilinen dava kapsamında, 19.08.2011 tarihinde tutuklanan, 19.06.2014 tarihinde tahliye edilen ve yeniden yargılanma sonunda da beraatine karar verilen Şafak YÜREKLİ'nin, haksız tutuklama sebebiyle Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/641 sayısına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,
              2024/79 Esas sayılı dosya yönünden eylem; 
       İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 esas sayısına kayden görülen Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararı sonrası yeniden yargılaması yapılan ve İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/181 esasına kayden görülen kamuoyunda "Balyoz" olarak bilinen dava kapsamında, 11.02.2011 tarihinde tutuklanan, 09.10.2013 tarihinde tahliye edilen ve yeniden yargılanma kapsamında da beraatine karar verilen Hasan Hakan DERELİ'nin, haksız tutuklama sebebiyle Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/475 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,
           2024/106 Esas sayılı dosya yönünden eylem; 
          Kamuoyunda Balyoz davası olarak bilinen İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında gözaltına alınan, tutuklanan ve yargılama sonunda beraatine karar verilen Gürbüz KAYA'nın; İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/275 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,
              2024/109 Esas sayılı dosya yönünden eylem; 
           İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 esasına kayden yapılan yargılama kapsamında, tutuklanan ve yargılamanın yenilenmesi kararı üzerine İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 esasına kayden yapılan yargılama kapsamında tahliye edilen ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Taner GÜL'ün; haksız tutuklama sebebiyle Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/33 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,
            2024/116 Esas sayılı dosya yönünden eylem; 
       İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin (CMK 250. madde ile yetkili) 2010/283 esasına kayden görülen (Kamuoyunda Balyoz Davası olarak bilinen) yargılama kapsamında, 12.08.2011 tarihinde gözaltına alınarak tutuklanan, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 esasına kayden yeniden görülen yargılama kapsamında 19.06.2014 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda beraatine karar verilen Murat SAKA'nın; İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/352 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,
         Konularından ibarettir.
         Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 15.02.2024 tarihli, 2024/29 esas ve 2024/307 sayılı, 15.02.2024 tarihli, 2024/46 esas ve 2024/308 sayılı, 15.02.2024 tarihli, 2024/49 esas ve 2024/309 sayılı, 15.02.2024 tarihli, 2024/56 esas ve 2024/310 sayılı, 15.02.2024 tarihli, 2024/57 esas ve 2024/311 sayılı, 15.02.2024 tarihli, 2024/72 esas ve 2024/312 sayılı, 15.02.2024 tarihli, 2024/73 esas ve 2024/313 sayılı, 15.02.2024 tarihli, 2024/78 esas ve 2024/314 sayılı, 15.02.2024 tarihli, 2024/79 esas ve 2024/315 sayılı, 15.02.2024 tarihli, 2024/106 esas ve 2024/316 sayılı, 15.02.2024 tarihli, 2024/109 esas ve 2024/317 sayılı, 15.02.2024 tarihli, 2024/116 esas ve 2024/319 sayılı kararları ile; 
         1)İlgililer hakkındaki iş bu soruşturma dosyasındaki iddianın daha önce iddianameye ve son soruşturma kararına konu edilen, Dairemizin 19.02.2019 Tarih, 2018/115 Esas ve 2019/133 Karar sayılı kararında yer alan iddialarla aynı mahiyette olup olmadığını, bu konuda dava açılmış olup olmadığını değerlendirme konusunda takdir yetkisi yargı mercilerine ait olmak üzere; iş bu soruşturmaya konu müsnet eylemler nedeniyle tüm ilgililer hakkında kovuşturma izni verilmesine, düzenlenecek iddianame ile birlikte Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, soruşturma konusu eylemlerin disiplin yönünden 2018/115 Esas sayılı dosyamızdaki iddialar kapsamında kalıp kalmadığının nihai kararda değerlendirilmesi ve savunma hakkının kısıtlanmaması adına, disiplin yönünden yapılacak işleme esas olmak üzere 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 71’inci maddesi gereğince yazılı savunmalarının istenmesine, savunmalarını yapmak üzere kararın tebliğinden itibaren on günlük süre verilmesine,
       2)İlgililere isnat olunan iddialar ile Dairemizin 2018/115 Esas sayılı soruşturma dosyasındaki iddialar arasında hukuki ve fiili irtibat nedeniyle iş bu soruşturma dosyasının Dairemizin 2018/115 Esas sayılı disiplin soruşturma dosyası ile birleştirilmesine, müteakip işlemlerin 2018/115 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülmesine,
          3)İlgililer hakkındaki disiplin dosyasında karar verilmesi için iş bu soruşturmada verilen kovuşturma izni kararına istinaden açılacak kamu davası ile, bağlantılı 2018/115 Esas sayılı dosyada verilen kovuşturma izni kararına istinaden yürütülen kovuşturma sonucunun beklenmesine karar verilmiştir. 
            Bu itibarla;
        Adı geçenler yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,
        Hususları ilânen tebliğ olunur.        

   

#ilangovtr Basın no ILN02014673

Haberle ilgili daha fazlası: