Güncelleme Tarihi:

T.C. GÖNEN (BALIKESİR) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ESAS NO : 2023/969

T.C. GÖNEN (BALIKESİR) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ESAS NO : 2023/969
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 00:00

 

T.C.
GÖNEN (BALIKESİR)
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2023/969

İLAN

Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı vekili Av. Feray Kaşıkcıoğlu tarafından mahkememize açılan gaipliğe karar verilmesi davası nedeniyle;

Davacı vekili 22/11/2023 havale tarihli dava dilekçesi ile, Gönen ilçesi, Kurtuluş Mahallesi, 8 ada 55 parsel sayılı taşınmazların tespit malikleri olan Mehmet (Osman oğlu), Hatice (Osman karısı), Emine Temel (Mehmet kızı), Munise(Mehmet kızı)'nin Gönen Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/615 Esas - 2013/542 Karar sayılı ilamı ile Gönen Mal Müdürünün kayyım tayin edildiğini, taşınmazların ve kayyım bürosu başkanlığının idaresindeki Halkbank Balıkesir Şubesi AK014127 nolu vadeli hesaptaki 4.960,95 TL paranın MK'nun 588.maddesi gereğince 10 yılık kayyımla idare süresi dolduğunu, adı geçenlerin gaipliklerine ve taşınmazın hazine adına tesciline, bankada mevcut mevduatında hazineye irat kaydedilmesine karar verilmesi istenilmiş olmakla,

Balıkesir ili, Gönen ilçesi, Kurtuluş Mahallesi, 8 ada 55 parsel sayılı taşınmazların tespit malikleri Mehmet (Osman oğlu), Hatice (Osman karısı), Emine Temel (Mehmet kızı), Munise(Mehmet kızı) isimli kişilerin mirasçılarından haberi olan ve bilenlerin ve bu kişileri tanıyanların, bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 6 ayiçinde Gönen Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2023/969 Esas sayılı dosyasına müracaatları TMK 33. maddesi gereğince İLAN OLUNUR. 27/02/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN01994046

Haberle ilgili daha fazlası: