Güncelleme Tarihi:

T.C. GERMENCİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. GERMENCİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 00:00

 

T.C. GERMENCİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/114 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

TAŞINMAZ: Aydın ili, Germencik ilçesi, Dağyeni Mahallesi, 132 ada, 13 Parsel, yüzölçümü:12.725,99 MALİKİ/ DAVALI: MUHAMMER GÖKÇENKAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE/ Davacı: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
AÇIKLAMA: 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesi uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınmış olan 10.02.2022 tarih ve 7-369 sayılı kamulaştırma kararı uyarınca 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi hükmüne göre kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti ile taşınmazda 0 m2’lik mülkiyet ve350,43metrekarelik irtifak hakkının davacı kurum adına tapuya tescili talep edilmiş olup; ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içinde; a) Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabileceği, b) Maddi hatalara karşı adlı yargıda düzeltim davası açılabileceği, c) Bu tür davalarda husumetin belirtilen davacı kurum aleyhine yönetilebileceği, d) Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Germencik Şubesi'ne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02037390

Haberle ilgili daha fazlası: