Güncelleme Tarihi:

T.C. GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 00:00

 

T.C.
GEMLİK
SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/1549 Esas

İLANDIR

Hüseyin ile Rukiye oğlu, 16/02/1953 doğumlu Elif TOPKAYA'ya çıkartılan tebligatların iade dönmesi nedeniyle tebligat işlemi gerçekleştirilemediğinden Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup duruşmanın atılı bulunduğu 03/06/2024 tarih saat 09.50'de hazır bulunması ile Gaziosmanpaşa 3.Noterliğince düzenlenen 26/11/2008 tarih 40893 yevmiye nolumüteveffaHanım YILDIZDAN tarafından düzenlenen Düzenleme Şeklinde Vasiyetnameye ilişkin olarak;"Müteveffa tarafından düzenlettirilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu mirasçı Elif TOPKAYA'ya ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN01993398

Haberle ilgili daha fazlası: