Güncelleme Tarihi:

T.C. GAZİANTEP 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. GAZİANTEP 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 00:00

 

T.C.
GAZİANTEP
6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

03/10/2023

Sayı :2022/244 Esas

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Miras Ortaklığına Temsilci Atanması davası nedeniyle; Davacı Aysun SEVİM vekili Av. Ebru Bakım Nenemoğlu'nun Mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesi ile, müteveffa Bekir SEVİM'e ait terekeye miras ortaklığına temsilci atanmasını talep edilmiş olmakla, 27058730574 TC Kimlik numaralımirasçı VOLKAN SEVİM'e tebligat işlemi gerçekleştirilemediğinden, temsilciyi kabul edip etmediği hususunda ilanen tebliğine karar verilmiştir.Tarafınıza açılan davanın dilekçesine karşı bu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesini mahkememize sunmanız, ilk itirazınızı varsa delillerinizi açıkça bildirmeniz, kesin süre dışında verilen dilekçelerinizin savunma olarak dikkate alınmayacağı, kesin süre içinde sunulmayan delillerinizden de HMK 140/5 maddesi gereğince vazgeçmiş sayılacağı, miras ortaklığına temsilci olarakRAMAZAN GÜÇLÜ'nün atanmasına muvafakatinizinolup olmadığı hususunda beyanda bulunmanız, duruşmaya katılmamanız halinde yokluğunuzda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

 

#ilangovtr Basın no ILN01993541

Haberle ilgili daha fazlası: