Güncelleme Tarihi:

T.C. ERZİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ERZİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 00:00

 

T.C.
ERZİN
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/129 Esas

İLAN

Erzin 1.Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya no: 2024/129 Dava konusu taşınmaz:Hatay İli,Erzin İlçesi, Kuyuluk Mah.604 Ada,86 Parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma(Bedel Tespiti Ve Tescil) davası açılmış olup,Davacı,Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Davalı Ercan AKSOY arasında(Bedel Tespiti Ve Tescil)talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayısı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.Duruşma Tarihi:28/06/2024 günü saat 09:05

#ilangovtr Basın no ILN02046134

Haberle ilgili daha fazlası: