Güncelleme Tarihi:

T.C. DEVREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. DEVREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2024 00:00

 

T.C. DEVREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti, tescili ve yol olarak terkinine ilişkin davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü tarafından açılan mahkememiz aşağıda esas numaraları belirtilen dava dosyalarında tensiben verilen karar gereğince;

Zonguldak İli Devrek İlçesi sınıları dahilinde buluna aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine göre kamulaştırılmasına karar verilmiş, davacı idarece 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı kanun ile değişik 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü'ne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Devrek Vakıf Bankası Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 05/12/2023Katip 182758 Hakim 218996
e-imzalıdır e-imzalıdır

ESAS NO : 2023/318
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 109 ada
PARSEL NO : 280 Parsel
İRTİFAK ALANI : 269,86 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI :Ali Osman Belen, Ayhan Belen, Burhan Belen, Esma Kocadayı,
İbrahim Belen, Okan Belen, Orhan Belen, Özkan Belen, Sabire Belen, Saime Türdü, Satı Belen, Yücel
Belen

ESAS NO :
2023/319
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 109 ada
PARSEL NO : 278 Parsel
İRTİFAK ALANI : 1.150,02 m²
PİLON ALANI : 14,43 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Babadağı, Arife Curuk, Aydınar Çavuşoğlu, Bayram Ulupınar,
Burak Ulupınar, Enver Kaypak, Fahri Kaypak, Fedai Kaypak, Mehmet Babadağı, Murat Kaypak,
Müesser Kaypak, Münevver Kara, Nejdet Kaypak, Nevin Taşkıran, Nezahat Kaypak, Rasim Kaypak,
Resmiye Karabudak, Satı Büklü, Soner Ulupınar, Şerafettin Kaypak,Yaşar Babadağı,

ESAS NO :
2023/320
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 109 ada
PARSEL NO : 275 Parsel
İRTİFAK ALANI : 135,7 m²
PİLON ALANI : 7,26 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdullah Kazkondu, Ahmet Kazkondu, Mehmet Zeki Kazkondu,
Saime Gülün, Mehmet Ali Kazkondu, Yaşar Kazkondu

ESAS NO : 2023/321
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 109 ada
PARSEL NO : 112 Parsel
İRTİFAK ALANI : 1.189,07 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hasan Gülünoğlu, Kadir Gülünoğlu, Mehmet Gülünoğlu, Satı Uslubaş,
Halil Gülünoğlu

ESAS NO : 2023/322
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 109 ada
PARSEL NO : 56 Parsel
İRTİFAK ALANI : 231,45 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Yaşar Gülün

ESAS NO : 2023/323
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 109 ada
PARSEL NO : 54 Parsel
İRTİFAK ALANI : 44,44 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Aynur Türdü, Fatime Uslubaş, Hikmet Gülün, İsmail Gülün, Kübra
Davulcu, Satı Gülün, Şaziye Güney, Şemsettin Gülün, Emine Uslubaş

ESAS NO : 2023/324
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 109 ada
PARSEL NO : 118 Parsel
İRTİFAK ALANI : 1.897,91 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Bayram Gülünoğlu, Döndü Kaypak, Faize Kazkondu, Habibe Uslubaş,
Hayriye Deliacı, Kemal Gülünoğlu, Mehmet Gülünoğlu, Özdemir Gülünoğlu, Pakize Özsoy, Rabia
Gülünoğlu, Satılmış Gülünoğlu, Sevda Gülünoğlu, Sevim Gülünoğlu, Seviye Usta

ESAS NO : 2023/325
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 109 ada
PARSEL NO : 113 parsel
İRTİFAK ALANI : 509,56 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hasan Gülünoğlu, Kadir Gülünoğlu, Mehmet Gülünoğlu, Satı Uslubaş,
Halil Gülünoğlu,

ESAS NO : 2023/326
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 115 ada
PARSEL NO : 167 Parsel
İRTİFAK ALANI : 472,98 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Satılmış Sucu

ESAS NO :
2023/327
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 109 ada
PARSEL NO : 305 Parsel
İRTİFAK ALANI : 31,39 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Banu Küçüksaraç, Celal Seyrekbasan, Cemal Seyrekbasan, Ebru Onur,
Güzide Yücelli, Mihriye Kapucubaş, Mürrüvet Cin, Müzeyyen Cin, Nebahat Seyrekbasan, Nevzat
Boduroğlu, Nezahat Gök, Nezahat Karkış, Rafiye Seyrekbasan, Sibel Çelik, Abdullah Tarhan, Behzat
Badur, Hacer Gök, Hüseyin Badur, Melahat Tarhan, Sadiye Badur

ESAS NO :
2023/328
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Nizamlar Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 137 ada
PARSEL NO : 39 Parsel
İRTİFAK ALANI : 776,72 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : İlyas Yaprak, Mehmet Yaprak

ESAS NO :
2023/329
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Nizamlar Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 137 ada
PARSEL NO : 34 Parsel
İRTİFAK ALANI : 659,13 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Celil Karail, Fatime Şükriye Tabakcı, Habibe Karameşe, Halil
Karameşe, Hatice Karagülmez, Kadriye Sallı, Muhammet Pınaroğlu, Mustafa Pınaroğlu, Nazikar Gemici,
Nuray Cin, Rasim Karail, Recep Karameşe, Ülkiye Bölük,Cemil Karail, Durmuş Yaprak, İlyas Yaprak,
Mehmet Yaprak, Yaşare Cin

ESAS NO :
2023/330
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Yılanlıcakuz Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 103 ada
PARSEL NO : 62 Parsel
İRTİFAK ALANI : 596,68 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Azize Deliacı, Ekrem Bekci, Emine Ulupınar, Ercan Uslubaş, Fatih
Aldıbaş, Fatime Karalar, Fikriye Dede, Halil Korkut, Hasan Korkut, Hatice Kalaycı, Hüseyin Korkut,
Mecit Korkut, Mehmet Uslubaş, Meryem Çırak, Münevver Korkut, Müzeyyen Balcı, Nazmiye Korkut,
Nermin İncebacaklı, Nesrin Yağcı, Nevzat Yağcı, Nezahat Çepci, Nigar Çakır, Özcan Atay, Özdemir
Atay, Ramazan Korkut, Recep Korkut, Recep Yağcı, Sabahattin Yağcı, Satı Gök, Siyami Uslubaş,
Şehime Cicibaş, Şehri Aldıbaş, Şendoğan Yağcı, Şeref Bekci, Arife Yağcı, Hatice Karadeli, Hüseyin
Korkut, İbrahim Yağcı, Kamil Aratoğlu, Mustafa Korkut, Muzaffer Aldıbaş, Nazife Ermek, Nazmiye
Cicibaş, Saime Durna, Selahattin Yağcı, Şerife Çakıloğlu

ESAS NO :
2023/331
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Nizamlar Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 137 ada
PARSEL NO : 32 Parsel
İRTİFAK ALANI : 826,10 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Celil Karail, Fatime Şükriye Tabakcı, Habibe Karameşe, Halil Karameşe, Hatice Karagülmez, Kadriye Sallı, Muhammet Pınaroğlu, Mustafa Pınaroğlu, Nazikar Gemici, Nuray Cin, Rasim Karail, Recep Karameşe, Ülkiye Bölük, Cemil Karail, Durmuş Yaprak, İlyas Yaprak, Yaşare Cin,

ESAS NO :
2023/332
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 109 ada
PARSEL NO : 302 Parsel
İRTİFAK ALANI : 848,33 m²
PİLON ALANI : 34,81 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Gitti, Ali Nejat Gitti, Arife Yalçın, AzimeÇakmakcı, Bilgin
Akyol, Cafer Uzunoğlu, Emine Badur, Emine Terzioğlu,Erdal Badur, Fatma Nurtenözdemir, Hacer
Gitti, Hacer Uzunoğlu, Hasan Gitti, Hüseyin Gitti, Mehmet Gitti, Muhammet Gitti, Mustafa Badur,
Nejla Özbek, Nihal İzli, Satı Gitti, Sefer Badur, Serdal Badur

ESAS NO :
2023/333
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Nizamlar Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 137 ada
PARSEL NO : 37 Parsel
İRTİFAK ALANI : 262,39 m²
PİLON ALANI : 23,62 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI :Adem Badur, Adnan Tabakcı, Ahmet Badur, Ahmet Badur, Ali
Karaoğlu,Behiye Badur, Dursun Badur, Emin Karagülle, Emine Arslan, Emine Basan, Emine
Çavuşoğlu, Erdal Çavuşoğlu, Fatime Badur, Fatime Çavuşoğlu, Fatime Davulcu, Fatma Kazkondu,
Gülser Gülünoğlu, Halime Karagülle Avcı, Hamide Karaoğlu, Hanife Cicibaş, Hanife Çavuşoğlu,
Hanife Tabakcı, İlyas Badur, İlyas Yaprak, İsmail Badur, Kadir Badur, Kadriye Badur, Kazım Tabakcı,
Mehmet Kara, Mehmet Yaprak, Mehmet Emin Çavuşoğlu, Muharrem Badur, Muharrem Çavuşoğlu,
Mustafa Karaoğlu, Mustafa Tabakcı, Münevver Karagülle, Müzeyyen İncirci, Nazım Tabakcı, Nevzat
Badur, Nihat Tabakcı, Osman Çavuşoğlu, Özgür Karagülle, Pakize Tabak, Rabia Gülünoğlu, Recep
Badur, Remzi Badur, Remziye Yaşar Karaoğlu, Rıfat Badur, Sait Badur, Satı Curuk, Selahattin Karaoğlu,
Songül Tabakcı, Şaban Badur, Şaban Karagülle, Şükriye Taşcı, Şükrü Karaoğlu, Yurdagül Tabakcı,
Zekai Pınaroğlu

ESAS NO :
2023/334
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 109 ada
PARSEL NO : 277 Parsel
İRTİFAK ALANI : 257,6 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Fatime Uslubaş, Şemsettin Gülün, Emine Uslubaş

ESAS NO :
2023/335
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 109 ada
PARSEL NO : 279 Parsel
İRTİFAK ALANI : 330,01 m²
PİLON ALANI : 5,34 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : İsmail Karabelen, Süleyman Karabelen

ESAS NO :
2023/336
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 109 ada
PARSEL NO : 276 Parsel
İRTİFAK ALANI : 108,93 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Cafer Uzunoğlu, Dilek Uzunoğlu, Ercan Gülüm, Erdal Gülün, Kadriye
Gülün, Melahat Bağbaşı, Melek Çiftçi, Mete Uzunoğlu, Metin Uzunoğlu, Selahattin Uzunoğlu, Muzaffer
Uzunoğlu,

ESAS NO :
2023/337
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Nizamlar Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 137 ada
PARSEL NO : 33 Parsel
İRTİFAK ALANI : 1.442,82 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ali Karaoğlu, Emine Çavuşoğlu, Erdal Çavuşoğlu, Muharrem
Çavuşoğlu, Müzeyyen İncirci, Rabia Gülünoğlu, Remziye Yaşar Karaoğlu, Satı Curuk, Hamide
Karaoğlu, Mehmet Kara

ESAS NO :
2023/339
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 3 ada
PARSEL NO : 8 Parsel
İRTİFAK ALANI : 1.480,59 m²
PİLON ALANI : 12,51 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Fikri Sivişoğlu, Fikriye Boyuneğmez, Gülten Bostancı, Hakkı
Sivişoğlu, Handegül Özmekik, Mediha Güçlü, Metin Tosunal, Necdet Sivişoğlu, Nurten Akkaş, Hadiye
Bostancı

ESAS NO :
2023/340
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 3 ada
PARSEL NO : 9 Parsel
İRTİFAK ALANI : 4,88 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Fatma Deliacı, Halil Köstekci, Mehmet Köstekci, Selahattin Köstekci,
Atike Köstekçi, Mehmet Deliacı, Halime Köstekci, Hatice Dede, Mehmet Köstekci, Raşit Köstekci,
Satılmış Köstekci, Şaban Köstekci, Hanife, Muharrem, Kadir, Emine, Tenzile, Selim, Osman, Nazife,
Abdulkadir, Nazife, Recep, Hayri, Emine, Mehmet, Remzi, Hilmi, Ahmet, İsmail

ESAS NO :
2023/341
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Nizamlar Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 151 ada
PARSEL NO : 10 Parsel
İRTİFAK ALANI : 1.221,23 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Nevzat Püral, Niyazi Gök

ESAS NO :
2023/342
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Nizamlar Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 102 ada
PARSEL NO : 27 Parsel
İRTİFAK ALANI : 22,91 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Kurtuluş Onur, Leyla Karakaş, Şadiye İnam, Safiye İnam, Satılmış
Onur, Alaettin Onur,

ESAS NO :
2023/343
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Nizamlar Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 101 ada
PARSEL NO : 36 Parsel
İRTİFAK ALANI : 631,97 m²
PİLON ALANI : 9,52 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Kurtuluş Onur, Sadiye İnam, Safiye İnam, Satılmış Onur

ESAS NO :
2023/344
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 121 ada
PARSEL NO : 2 Parsel
İRTİFAK ALANI : 2,49 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Rasim Curuk, Veli Kesici, Abdurrahman Curuk, Asiye Cin

ESAS NO :
2023/345
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 132 ada
PARSEL NO : 137 Parsel
İRTİFAK ALANI : 31,52 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdullah Kazkondu, Ahmet Aydın Deliacı, Ayla Erden, Durcan
Dedemen, Ermağan Deliacı, Fehmi Arabacı, Gülüzar Onur Günay Deliacı, Hatice Taslak, İsmail
Gebeş, Kadriye Deliacı, Leyla Deniz,Mehmet Karabelen, Mehmet Ali Deliacı, Mehmet Ali
Kazkondu, Naziker Cin, Nazire Alagöz, Nurcan Başoğlu, Nurullah Deliacı, Orhan Erenoğlu,
Osman Erenoğlu, Rıfat Arabacı, Saime Gülün, Selma Gediksiz Şenay Taslak, Yaşar Kazkondu

ESAS NO :
2023/346
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 165 ada
PARSEL NO : 16 Parsel
İRTİFAK ALANI : 1.947,37 m²
PİLON ALANI : 17,64 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Behiye Suna Yemelek, Emine Getir, Gülseren Topova, Hüseyin
İpçioğlu, İsmail İpcioğlu, Nimet Aslankaya, Sabahattin İpcioğlu, Seval İpcioğlu, Şerafettin İpcioğlu,

ESAS NO :
2023/347
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 105 ada
PARSEL NO : 66 Parsel
İRTİFAK ALANI : 4,56 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Taslak, Cemal Kafalı, Hatice Deliacı, İbrahim Kafalı, İsmet
Kafalı, Kemal Kafalı, Kenan Kafalı, Mehmet Kafalı,Mehmet Taslak, Mehmet Taslak, Mürüvvet Kaba,
Naile Kafalı, Nazikar Bayram, Nazmiye Böcek, Raci Kafalı, Semra Yalçınak, Sinan Kafalı, Zeynep
Kafalı

ESAS NO :
2023/348
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 115 ada
PARSEL NO : 137 Parsel
İRTİFAK ALANI : 117,93 m²
PİLON ALANI : 29,16 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdullah Gök, Adem Gök, Ahmet Çetin Gök, Aygün Erenoğlu, Emine
Ocakcıoğlu, Fatime Gök, Hamide Gök, Hanife Ocakcıoğlu, Harun Gök, İbrahim Gök, Muharrem Gök,
Muzaffer Gök, Nevzat Püral, Nilgün Ak, Niyazi Gök, Recep Gök, Sadiye Kaypak, Seher Alagöz

ESAS NO :
2023/349
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 115 ada
PARSEL NO : 251 Parsel
İRTİFAK ALANI : 805,58 m²
PİLON ALANI : 21,90 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Muzaffer Curuk, Rıfat Curuk

ESAS NO :
2023/350
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 105 ada
PARSEL NO : 45 Parsel
İRTİFAK ALANI : 484,00 m²
PİLON ALANI : 23,54 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : İlyas Dede

ESAS NO :
2023/351
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 105 ada
PARSEL NO : 44 Parsel
İRTİFAK ALANI : 200,48 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet Taslak

ESAS NO :
2023/352
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 165 ada
PARSEL NO : 129 Parsel
İRTİFAK ALANI : 808,20 m²
PİLON ALANI : 11,26 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ferit Köstekci, Makbule Kösebayram, Merve Köstekci, Nebahat Onur,
Nezahat Salman, Ömer Köstekci, Özcan Köstekci

ESAS NO :
2023/353
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 3 ada
PARSEL NO : 14 Parsel
İRTİFAK ALANI : 5,02 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdulbaki Uzunsoy, Abdulbaki Yeşilyaprak, Abdullah Çetin, Abdullah
Karaoğuz, Abdullah Özer, Ahmet Bayramoğlu, Ahmet Fikret Ermek, Arif Başaran, Arife Yeşilyaprak,
Asuman Kesimer, Atilla Kılıç, Aydın Biçici, Aysel Sarğın, Azize, Behiye Nimet Uzunsoy, Birşen
Bayram, Can Bayram, Cemal Akar, Cemil Anadol, Cemile Akar Tabakçayı, Cengiz Güner, Coşkun
Bayram, Dilek Akça, Emin Uzunsoy, Emine Bayramoğlu, Emine Kara, Emine Karaca, Erdoğan
Karadeli,Esma Bayram, Ethem Uzunkavaklı, Eyüp Sabri Özsaraç, Fatime Çetin, Fatime Özkan, Ferhat
İncirci, Feridun Bayram, Feyzullah Uzunsoy, Fikret Çetin, Filiz Güner Özduygu, Gülbahar Girgin,
Gülbeyaz Güner, Gülbün Gültekin, Güldem Kılıç, Güler Büyükkaragöz, Güler Yeşilbaş, Gülşen
Hamamcıoğlu, Günseli Bormalı, Hakan Güner, Hakkı,Halil Bayramoğlu, Halil Karademir, Halil
İbrahim Uzunkavaklı, Hatice Akar, Hatice Çetin, Hatice Suna Külcü, Hitay Çırak, Hulusiye Aydınalp,
Huriye Erginoğlu, Hüseyin Biçici, Hüseyin, İbrahim Akar,İbrahim, İlknur Akar, İlknur Tuncer, İlyas,
İsmail,İsmail Hakkı Çetin, İsmail Hakkı Çetin, İsmail Hasan Çetiner, İsmet Uzunsoy,İzzet Güner,
Korkut Ayanoğlu, Leyla Atasoy, Mehmet Bayramoğlu, Mehmet Biçici, Mehmet Uzunkavaklı, Mehmet
Hulusi Çetin, Mehmet Mustafa Çetin, Mehmet Nevzat Ermek, Mehmet Sait Akar, Mehmet Şendoğan
Uzunkavaklı Melahat Yalçın, Melek Ayanoğlu, Memduh Özer, Mihriye Ekim, Minciye Karaman, Murat
Akar, Murat Ayanoğlu, Murat Özsaraç, Muzaffer Erdoğan Ayanoğlu, Mürüvvet Ayanoğlu, Mürüvvet
Bayram, Mürüvvet Tatbul, Nasrullah Uzunsoy, Nazife Yeşilyaprak, Nazire Ekim, Necdet Berber,
Neriman Arslan, Neriman Çalık, Nermin Müfettişoğlu, Nesrin Ayanoğlu, Nezahat Taner, Nurten Orhan,
Oğuz Güner, Olcay Özcan, Pakize Utku, Pakize Utku, Raşit Ayanoğlu, Raşit Özer, Raşit Uzunkavak,
Saadet Akar, Sabahat Akar,Sabahat Bayram, Sadık Ayanoğlu, Sadık Candan Gültekin, Saim
Hamamcıoğlu, Saime, Sehere Taşcıbaşı, Servet Ayanoğlu, Sevilay Adlı, Sevim Kesici, Siyami Karaoğuz,
Songül Bayramoğlu, Suat Uzunkavaklı, Suna Volkanlar, Süleyman Uzunsoy, Şaziye Mısırlıoğlu, Şaziye
Uzunsoy, Şen Sevim Ünalan, Şendoğan Karadeli, Şengül Açar, Şermin Özden, Şinasi Uzunkavak, Şirin
Akın, Timur Kılıç, Uğur Akar, Ülkü Kurubaş, Yasemin Özsezer, Yaşar Işık, Yaşar Karaoğlu, Yaşar
Tunçer, Yaşare Döngelli, Yavuz Ayanoğlu, Yelda Aşır, Yılmaz Ayanoğlu, Yurdanur Alakuş, Yusuf
Uzunsoy, Zehra Çinar, Zeki İlhan, Zeynep Buzkan

ESAS NO :
2023/354
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 3ada
PARSEL NO : 37 Parsel
İRTİFAK ALANI : 837,78 m²
PİLON ALANI : 300,32 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdullah Çetin, Ahmet Bayramoğlu, Asuman Kesimer, Aysel Sarğın,
Birşen Bayram, Can Bayram, Cemil Anadol, Coşkun Bayram, Emine Bayramoğlu, Emine Karaca,
Fatime Özkan, Feridun Bayram, Fikret Çetin, Gülbün Gültekin, Güler Yeşilbaş, Gülşen Hamamcıoğlu,
Günseli Bormalı, Halil Bayramoğlu, Hatice Çetin, Hulusiye Aydınalp, İlknur Tuncer, İsmail Hakkı Çetin,
İsmail Hakkı Çetin, Korkut Ayanoğlu, Mehmet Bayramoğlu, Mehmet Hulusi Çetin, Mehmet Mustafa
Çetin, Melahat Yalçın, Melek Ayanoğlu, Minciye Karaman,Murat Ayanoğlu, Mustafa,Muzaffer
Erdoğan Ayanoğlu, Mürüvvet Ayanoğlu, Mürüvvet Bayram, Mürüvvet Tatbul, Nazife, Nazile, Necdet
Berber, Nesrin Ayanoğlu, Nezahat Taner, Olcay Özcan, Pakize Utku, Raşit Ayanoğlu, Raşit Uzunkavak,
Sadık Ayanoğlu, Sadık Candan Gültekin, Saim Hamamcıoğlu, Saime, Sehere Taşcıbaşı, Servet
Ayanoğlu,Sevilay Adlı, Sevim Kesici, Songül Bayramoğlu, Suna Volkanlar, Şen Sevim Ünalan, Şermin
Özden, Şinasi Uzunkavak, Ülkü Kurubaş, Yasemin Özsezer, Yaşar Karaoğlu, Yılmaz Ayanoğlu,
Yurdanur Alakuş, Zeynep Buzkan

ESAS NO :
2023/355
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 165 ada
PARSEL NO : 126 Parsel
İRTİFAK ALANI : 268,27 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ferit Köstekci, Makbule Kösebayram, Merve Köstekci, Nebahat Onur,
Nezahat Salman, Ömer Köstekci, Özcan Köstekci, Remzi Köstekci, Sabahat Deliacı

ESAS NO :
2023/356
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 132 ada
PARSEL NO : 318 Parsel
İRTİFAK ALANI : 307,89 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hüseyin Dede

ESAS NO :
2023/357
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 115 ada
PARSEL NO : 224 Parsel
İRTİFAK ALANI : 76,19 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdullah Karail, Ahmet Badur, Ayşe Çavuşoğlu, Azize Badur, Cemile
Başpınar, Emine Deliacı, Ercan Karail, Fatime Badur, Fatime Başpınar, Fatma Kazkondu, Fethi
Başpınar,Hakkı Başpınar, Hakkı Çavuşoğlu, Hanife Çavuşoğlu, Hanife Kalincik, Harun Başpınar,
Hayrettin Başpınar, İlyas Badur, İlyas Başpınar, İsmail Badur, Küpra Gemici, Mehmet Emin Çavuşoğlu,
Naciye Çavuşoğlu, Neriman Kocabıçak, Nezaket Basmacıoğlu, Osman Çavuşoğlu, Pakize Uslubaş,
Recep Karail, Refika Sarsık, Remzi Badur, Sabahat Çavuşoğlu, Saniye Başpınar, Satılmış Karail, Sedat
Başpınar, Seyfi Başpınar, Şaban Çavuşoğlu, Şaban Karail, Teyyar Başpınar, Yaşar Başpınar, Yaşar
Çavuşoğlu, Yeter Kışlalı, Yeter Solmaz, Zahide Kayaaltı, Zehra Kışlalı

ESAS NO :
2023/358
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 132 ada
PARSEL NO : 321 Parsel
İRTİFAK ALANI : 175,21 m²
PİLON ALANI : 4,41 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Nevzat Dede

ESAS NO :
2023/359
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 105 ada
PARSEL NO : 59 Parsel
İRTİFAK ALANI : 36,06 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Turan Dede

ESAS NO :
2023/360
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 115 ada
PARSEL NO : 140 Parsel
İRTİFAK ALANI : 187,96 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Çavuşoğlu, Durkadın Ören, Eyüp Çavuşoğlu, Habibe avuşoğlu,
İsmail Çavuşoğlu, Muhterem Çavuşoğlu, Mürüvet Dirimeşe, Satılmış Çavuşoğlu

ESAS NO :
2023/361
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 1 ada
PARSEL NO : 4 Parsel
İRTİFAK ALANI : 1.163,95 m²
PİLON ALANI : 13,5, m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Behiye Suna Yemelek, Emine Egtir, Gülseren Topova, Hüseyin
İpcioğlu, İsmail İpcioğlu, Nimet Aslankaya, Sabahattin İpcioğlu, Seval İpcioğlu, Şerafettin
İpcioğlu,

ESAS NO :
2023/363
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 132 ada
PARSEL NO : 259 Parsel
İRTİFAK ALANI : 86,53 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Deliacı, Ahmet Saraçsoykan, Asiye Kaya, Aydın Uzunay, Ayşe
Armut, Azize Dede, Emine Uslubaş, Fatime Keklik, Fatma Köstekci, Fevzi Hacıoğlu, Fikri Dede, Fikriye
Uzunay, Gülizar Deliacı, Hafize Dede, Hafize Karagülmez, Halil Dede, Halil Uzunay, Hanife Yemelek,
Hasan Dede, Hatice Mutaf, Hayriye Deliacı, Hüseyin Dede, Hüseyin Dede, İbrahim Hacıoğlu, İlyas
Dede, Kadir Uzunay, Kemal Deliacı, Lütfiye Çelik, Mahmut Yürük, Mehmet Taslak, Mehmet Uzunay,
Mustafa Yürük, Muzaffer Yürük, Nahide Deliacı, Naşit Dede, Nazire Hacıoğlu, Necati Dede, Nesliha
Taslak, Nevzat Dede, Orhan Dede, Ömer Dede, Rafet Deliacı, Rıza Dede, Saffet Deliacı, Saime
Tabakçayı, Sare Öksüz, Satıa Köstekci, Selahattin Dedeoğlu, Semiha Abalı, Sevgi Dede, Şahin Hacıoğlu
Şahinde Deliacı, Şayeste Dede, Şayeste Deliacı, Şehri Gülşen, Şengül Koçak, Turan Dede, Zeliha
Kocabıçak, Zeynep Bal

ESAS NO :
2023/364
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 3 ada
PARSEL NO : 34 Parsel
İRTİFAK ALANI : 1.378,16 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdulbaki Uzunsoy, Abdulbaki Yeşilyaprak, Abdullah Karaoğuz,
Abdullah Özer, Ahmet Fikret Ermek, Arif Başaran, Arife Yeşilyaprak, Atilla Kılıç, Azize, Behiye Nimet
Uzunsoy, Cavide Çetiner, Cemal Akar, Cemile Akar Tabakçayı, Dilek Akça, Emin Uzunsoy, Emine
Çırak, Erdoğan Karadeli, Ethem Uzunkavaklı,Fatime Çetin, Ferhat İncirci, Feyzullah Uzunsoy, Fikret
Çetin, Gülbahar Girgin, Güldem Kılıç, Hakkı, Halil Karademir, Halil İbrahim Uzunkavaklı, Hatice Akar,
Hatice Suna Külcü, Hitay Çırak, Huriye Erginoğlu, Hüseyin, İbrahim Akar, İbrahim, İlknur Akar, İlyas
İsmail, İsmail Hakkı Çetin, İsmail Hasan Çetiner, Leyla Atasoy, Mehmet Uzunkavaklı, Mehmet Nevzat
Ermek, Mehmet Sait Akar, Mehmet Şendoğan Uzunkavaklı, Memduh Özer, Mihrigül Oğuzcan, Mihriye
Ekim, Mirşan Efe, Murat Akar, Nasrullah Uzunsoy, Nazife Yeşilyaprak, Nazire Ekim, Neriman Arslan,
Nurten Orhan, Raşit Özer, Recep Yeşilyaprak, Saadet Akar, Sabahat Akar, Saniye Uzun, Siyami
Karaoğuz, Suat Uzunkavaklı, Süleyman Uzunsoy, Şaziye Mısırlıoğlu, Şendoğan Karadeli, Şerafettin
İlhan, Timur Kılıç, Uğur Akar, Yaşar Işık, Yaşar Tunçer, Yaşare Döngelli, Zeynep Buzkan

ESAS NO :
2023/365
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 165 ada
PARSEL NO : 135 Parsel
İRTİFAK ALANI : 257,64 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Halil Köstekci, Mehmet Köstekci, Selahattin Köstekci, Halime Köstekci, Satılmış Köstekci,

ESAS NO :
2023/366
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 165 ada
PARSEL NO : 127 Parsel
İRTİFAK ALANI : 805,12 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Şevket Köstekci, Abdulkadir Köstekci, Yaşar Köstekci, Abdulkadir Köstekci

ESAS NO :
2023/367
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 165 ada
PARSEL NO : 1 Parsel
İRTİFAK ALANI : 1.862,43 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Mustafa Köstekci, Rıfat Köstekci

ESAS NO :
2023/368
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 3 ada
PARSEL NO : 32 Parsel
İRTİFAK ALANI : 657,99 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Mevlüt Dede, Saime İnce, Seher İnce, Şeref Dede

ESAS NO :
2023/369
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Mahallesi Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 105 ada
PARSEL NO : 58 Parsel
İRTİFAK ALANI : 394,54 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ayşe Armut, Fatime Keklik, Hüseyin Dede, İlyas Dede, Kemal Deliacı,

ESAS NO :
2023/370
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 115 ada
PARSEL NO : 144 Parsel
İRTİFAK ALANI : 132,40 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Asiye Gök, Aydın Çavuşoğlu, Bilal Çavuşoğlu, Celalettin Temel,
Cemile Karail, Döndü Karaöz, Durmuş Temel, Gülşen Kodaman, İsmail Uzunöz, İsmail Cengiz Temel,
Kadriye Durcan Erkunt, Mahmure Temel, Muharrem Temel, Nebahat Koşer, Necati Çavuşoğlu,
NerimanYeşilbaş, Özcan Uzunöz, Ramazan Temel, Sadiye Badur, Satıa Çavuşoğlu, Sefer Çavuşoğlu,
Sezgin Çetin, Süheyla Yeten, Şadiye Gülünoğlu, Şaziye Kabakcı, Ünal Uzunöz, Vasfiye İpci, Yıldız
Karabacak

ESAS NO :
2023/371
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 105 ada
PARSEL NO : 57 Parsel
İRTİFAK ALANI : 311,31 m²
PİLON ALANI : 2,71 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Rıza Dede

ESAS NO :
2023/372
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 105 ada
PARSEL NO : 56 Parsel
İRTİFAK ALANI : 141,77 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Uzunay, Aydın Uzunay, Baki Uzunay, Fatma Köstekci, Fikriye
Uzunay, Halil Uzunay, Kadir Uzunay, Lütfiye Çelik, Mehmet Uzunay,

ESAS NO :
2023/373
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 115 ada
PARSEL NO : 141 Parsel
İRTİFAK ALANI : 280,92 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Emine Çavuşoğlu, Erdal Çavuşoğlu, Muharrem Çavuşoğlu, Satı Curuk,

ESAS NO :
2023/374
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 115 ada
PARSEL NO : 142 Parsel
İRTİFAK ALANI : 565,14 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Şener Çavuşoğlu, Ayşe Göreş, Mevlüt Çavuşoğlu, Sabahat
Aydemir

ESAS NO :
2023/375
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 115 ada
PARSEL NO : 138 Parsel
İRTİFAK ALANI : 20,16m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Bayram Çavuşoğlu

ESAS NO :
2023/376
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 109 ada
PARSEL NO : 151 Parsel
İRTİFAK ALANI : 155,62 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Bayram Gülünoğlu, Döndü Kaypak, Faize Kazkondu, Nezaket Gülün,
Pakize Özsoy, Seviye Usta, Emine Karka, Hacer Gülün, İsmail Gülünoğlu, Süleyman Gülünoğlu

ESAS NO :
2023/377
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 105 ada
PARSEL NO : 67 Parsel
İRTİFAK ALANI : 263,15 m²
PİLON ALANI : 5,29 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ayşe Armut, Azize Dede, Fatime Keklik, Fevzi Hacıoğlu, Hafize
Karagülmez, Hanife Yemelek, Hatice Mutaf, Hüseyin Dede, İbrahim Hacıoğlu, İlyas Dede, Kemal
Deliacı, Mahmut Yürük, Mustafa Yürük, Muzaffer Yürük, Nazire Hacıoğlu, Nesliha Taslak, Rafet
Deliacı, Saffet Deliacı, Saime Tabakçayı, Sare Öksüz, Semiha Abalı, Şahin Hacıoğlu, Şayeste Dede
Zeliha Kocabıçak

ESAS NO :
2023/378
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 105 ada
PARSEL NO : 54 Parsel
İRTİFAK ALANI : 11,61 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Rıza Dede

ESAS NO : 2023/379
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 643 ada
PARSEL NO : 1 Parsel
İRTİFAK ALANI : 535,16 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Muharrem Deliacı

ESAS NO : 2023/380
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 3 ada
PARSEL NO : 120 Parsel
İRTİFAK ALANI : 772,08 m²
PİLON ALANI : 5,76 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdullah Fehmi Altunok, Abdullah Suphi Altunok, Abdullah Yaşar
Vural, Ahmet Albayrak, Alev Aktaş, Ali Altunok, Argun Taner Özsönmez, Arife Esen, Aydan Baydar,
Ayfer Çolak, Aynur Kadriye Demirtürk, Ayser Bulut, Azize Bayazıt, Bahattin Albayrak, Bengi Işık,
Burcu Etcibaşı, Cem Ete, Cemile Albayrak, Dilek Erdoğan, Emine Altunok, Emine Gebeş, Erdal Altunok
Fahrettin Albayrak, Fatime Altunok, Fatma Ete, Fatma Gebeş, Fatma Türkbay, Habibe Altunok, Hafize
Albayrak, Halide Mocan, Halil Albayrak, Hanım Yapalak, Hanife Göktepe, Hayrettin Gebeş, Huriye
Dankaz, Hüseyin Albayrak, Hüseyin Hüsnü Altunok, İlkay Gebeş, İlker Gebeş, İsmail Hakkı Altunok
Kayıhan Tanju Özsönmez, Latif Gebeş, Macit Akcabelen, Mehmet Altunok, Mehmet Altunok, Mehmet
Zeki Altunok, Meral Gültekin, Metin Altunok, Muhittin Gebeş, Murat Albayrak, Murat Altunok,
Mümtaz Siyami Albayrak, Münire Mocan, Mürrüvet Şekerci, Nail Albayrak, Naşit Akcabelen, Nejla
Çetinbağ, Nilgün Erdem, Nurettin Gebeş, Ömer Altunok, Özcan Altunok, Özkan Altunok, Özlem Koca,
Raşit Akcabelen, Rukiye Altunok, Sabahat Müfettişoğlu, Sahibe Çakar, Sahibe Kanbur, Selami Altunok,
Selma Camgöz, Sevim Ak, Seyfettin Gebeş, Sıdıka Akkaş, Sibel Tansu Kebir, Suna Balcı, Şeniz Hatıl,
Şevki Gebeş, Şevki Müfettişoğlu, Ülvan Özsönmez, Volkan Gebeş, Yıldız Baydar, Yusuf Müfettişoğlu,
Yücel Albayrak, Zehra Altunok, Zeynep Özcan, Ziya Altunok, Ziya Hırabaşoğlu

ESAS NO : 2023/381
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 3 ada
PARSEL NO : 105 Parsel
İRTİFAK ALANI : 2.156,73 m²
PİLON ALANI : 6,70 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Adem Deliacı, Ahmet Deliacı, Arzu Karademir, Atike Ayanoğlu,
Aydemir Deliacı, Ayşe Çakar, Azize Çantı, Azize Deliacı, Barış Onur, Cemile Çubukcu, Cemiyle Korkut
Çetin Deliacı, Ecem Melek Haliloğlu, Elif Ayanoğlu Şeker, Emine Açmalı, Emine Kalıncı, Emine
Uzunkavak, Ersin Deliacı, Fahriye Deliacı, Fatime Alagöz, Fatime Kocabaş, Ferdane Kanbur, Habibe
Deliacı, Hakan Ayanoğlu, Halit Deliacı, Hamdiye Cin, Hamide Deliacı, Hanife Dede, Hatice Deliacı,
Hatice Deliacı, Hayati Onur, Hayri Onur, Hayriye Deliacı, Hüseyin Kocabaş, İhsan Deliacı, İrfan Deliacı
İsmail Deliacı, İzzet Ayanoğlu, Kadir Deliacı, Kadir Deliacı, Kadriye Uzunoğlu, Kezban Deliacı, Kübra
Alkan, Kübra Lülleci, Kürşat Karademir, Maksude Deliacı, Mazhar Deliacı, Mehmet Çubukcu, Mehmet
Melek Ayanoğlu, Meliha Çorak, Memduha Taşcı, Metin Deliacı, Muammer Deliacı, Muzaffer Deliacı
Mürüvvet Deliacı, Müşerref Ören, Müzeyyen Dede, Naciye Kaya, Nadir Deliacı, Nazmiye Deliacı,
Nejdat Deliacı, Nermin Deliacı, Nesrin Ayanoğlu, Nevim Denk, Nevzat Deliacı, Nihan Deliacı, Nilgün
Salehzade, Nimet Öksüz, Niyazi Deliacı, Nurettin Öksüz, Nurhayat Cin, Nuriye Telli, Nuriye Sevgi
Demircioğlu, Olcay Ayanoğlu, Özkan Deliacı, Rabia Deliacı, Rahime Deliacı, Raşit Ayanoğlu, Recep
Deliacı, Refige Okyay, Rıza Deliacı, Sabri Deliacı, Saime Çubukcu, Saime Davulcu, Saime Dede, Selami
Deliacı, Selim Deliacı, Semiha İspir , Serpil Onur, Sevim Babadağı, Sevim Gök, Sezgin Deliacı, Sıdıka
Kocabaş, Soner Karademir, Songül Deliacı,Şahinde Deliacı, Şahinde Halebi, Şahizar Deliacı, Şazimet
Deliacı, Şehri Deliacı, Şehri Köstekci, Şengül Aytaç, Temel Deliacı, Turgut Deliacı, Urşen Deliacı,
Vahide Yokarıbaş, Yaşar Eken, Yaşar Karadeli, Yılmaz Deliacı, Zeliha Karademir

ESAS NO : 2023/382
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 3 ada
PARSEL NO : 80 Parsel
İRTİFAK ALANI : 1.484,80 m²
PİLON ALANI : 11,52 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Müzeyyen Kocabaş, Satılmış Kocabaşoğlu

ESAS NO : 2023/383
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 3 ada
PARSEL NO : 79 Parsel
İRTİFAK ALANI : 117,01 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Raif Deliacı

ESAS NO :
2023/384
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 3 ada
PARSEL NO : 78 Parsel
İRTİFAK ALANI : 78,06 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Cemile Terzi, Emine Deliacı, Fatime Satıcı, Gülyaşar Akyaz, Sıdıka
Uzunkavaklı, Şehri Çepcioğlu

ESAS NO : 2023/385
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 3 ada
PARSEL NO : 77 Parsel
İRTİFAK ALANI : 287,95 m²
PİLON ALANI : 6,25 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Erol Kocabaş, Hakime Bakır, Hamide İncebacaklı, Meral Kocabaş,
Mine Salt, Müyesser Taşcıoğlu, Müzeyyen Kocabaş, Münevver Kocabaşoğlu, Satılmış Kocabaşoğlu

ESAS NO : 2023/386
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 165 ada
PARSEL NO : 99 Parsel
İRTİFAK ALANI : 42,67 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Raif Deliacı

ESAS NO : 2023/387
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 3 ada
PARSEL NO : 72 Parsel
İRTİFAK ALANI : 41,06 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Halil Köstekci, Mehmet Köstekci, Selahattin Köstekci, Halime
Köstekci, Satılmış Köstekci

ESAS NO : 2023/388
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 3 ada
PARSEL NO : 69 Parsel
İRTİFAK ALANI : 561,69 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Fatime Köstekci, Havize Köstekci, Hanife Deliacı, Şehri Döngel,
Vahide Yanaz, Yeter Göktepe, Yılmaz Köstekci, Naciye Esim, Şaban Köstekci, Şazimet Kelez

ESAS NO : 2023/389
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 132 ada
PARSEL NO : 125 Parsel
İRTİFAK ALANI : 11,85 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Deliacı, Arzu Karademir, Atike Ayanoğlu, Ayşe Çakar, Çetin
Deliacı, Ecem Melek Haliloğlu, Elif Ayanoğlu Şeker, Habibe Deliacı, Hakan Ayanoğlu, İzzet Ayanoğlu,
Kürşat Karademir, Melek Ayanoğlu, Memduha Taşcı, Metin Deliacı, Muammer Deliacı, Muzaffer
Deliacı, Nazmiye Deliacı, Nesrin Ayanoğlu, Nilgün Salehzade, Olcay Ayanoğlu, Raşit Ayanoğlu, Soner
Karademir, Şahinde Halebi, Şengül Aytaç, Temel Deliacı, Turgut Deliacı, Urşen Deliacı, Yaşar Eken
Zeliha Karademir

ESAS NO : 2023/390
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 132 ada
PARSEL NO : 126 Parsel
İRTİFAK ALANI : 1,57 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Aydemir Deliacı, Barış Onur, Cemile Çubukcu, Emine Açmalı, Fatime
Alagöz, Hamdiye Cin, Hatice Deliacı, Hayati Onur, Hayri Onur, İrfan Deliacı, Kadir Deliacı, Kadriye
Uzunoğlu, Kezban Deliacı, Kübra Lülleci, Maksude Deliacı, Mazhar Deliacı, Mehmet Çubukcu, Meliha
Çorak, Müşerref Ören, Müzeyyen Dede, Naciye Kaya, Nadir Deliacı, Nejdat Deliacı, Nevim Denk,
Nevzat Deliacı, Nurhayat Cin, Nuriye Sevgi Demircioğlu, Nuriye Telli, Rabia Deliacı, Rahime Deliacı,
Saime Çubukcu, Saime Davulcu, Selim Deliacı, Serpil Onur, Sevim Babadağı,Sevim Gök, Sezgin
Deliacı,Sıdıka Kocabaş, Songül Deliacı, Yaşar Karadeli

ESAS NO : 2023/391
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 132 ada
PARSEL NO : 90 Parsel
İRTİFAK ALANI : 458,22 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Aydın Uzunay, Behice Zengin, Fatime Uzunkavak, Fatma Köstekci,
Fikriye Uzunay, Halil Uzunay, Hatice Uğur, İsmail Deliacı, Kadir Uzunay, Kenan Dede, Kerim Dede
Lütfiye Çelik, Saniye Yanaz

ESAS NO : 2023/392
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 132 ada
PARSEL NO : 91 Parsel
İRTİFAK ALANI : 73,79 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Durmuş Taslak, Fedime Karaöz, Nazmiye İnam, Reyhan Korkut, Yusuf
Taslak, Cemile Taslak

ESAS NO : 2023/393
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 132 ada
PARSEL NO : 89 Parsel
İRTİFAK ALANI : 98,63 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI :Hatice Deliacı, Rafige Okyay, Emine Kalınca, Vahide Yokarıbaş

ESAS NO : 2023/394
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 132 ada
PARSEL NO : 75 Parsel
İRTİFAK ALANI : 20,50 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Rıza Deliacı, Hayriye Deliacı, Semiha İspir

ESAS NO : 2023/395
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 132 ada
PARSEL NO : 74 Parsel
İRTİFAK ALANI : 352,69 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Fatime Kocabaş, Hamide Deliacı, Hüseyin Kocabaş
ESAS NO : 2023/396

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 132 ada
PARSEL NO : 73 Parsel
İRTİFAK ALANI : 502,83 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Azize Deliacı, Cemiyle Korkut, Ersin Deliacı, İhsan Deliacı, Nihan
Deliacı

ESAS NO : 2023/397
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 643 ada
PARSEL NO : 3 Parsel
İRTİFAK ALANI : 316,55 m²
PİLON ALANI : 5,29 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Aydın Uzun, Behice Zengin, Fatime Köstekci, Fikriye Uzunay, Halil
Uzunay, Hatice Uğur, Kadir Uzunay, Kenan Dede, Kerim Dede, Lütfiye Çelik, Fatime Uzunkavak,
Saniye Yanaz

ESAS NO : 2023/398
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 643 ada
PARSEL NO : 2 Parsel
İRTİFAK ALANI : 202,42 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Emine Karakök

ESAS NO : 2023/399
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 3 ada
PARSEL NO : 66 Parsel
İRTİFAK ALANI : 509,10 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Arife Çepci, Atike Armut, Emine Böcekli, Hatice Yumurtacı, Şehri
Kurt, Şaziye Çakan

ESAS NO : 2023/400
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 3 ada
PARSEL NO : 65 Parsel
İRTİFAK ALANI : 902,91m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Fatime Köstekci, Ferit Köstekci, Hafize Köstekci, Hanife Deliacı,
Makbule Kösebayram, Merve Köstekci, Naciye Esim, Nebahat Onur, Nezahat Salman, Ömer Köstekci,
Özcan Köstekci, Remzi Köstekci, Sabahat Deliacı, Şaban Köstekci, Şazimet Kelez, Şehri Döngel, Vahide
Yanaz, Yeter Göktepe, Yılmaz Köstekci

ESAS NO : 2023/401
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 132 ada
PARSEL NO : 133 Parsel
İRTİFAK ALANI : 12,53 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Mürrüvet Bozkurt, İlyas Deliacı

ESAS NO : 2023/402
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 132 ada
PARSEL NO : 123 Parsel
İRTİFAK ALANI : 400,89 m²
PİLON ALANI : 1,19 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Mürüvvet Bozkurt, Muharrem Deliacı

ESAS NO :
2023/403
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 132 ada
PARSEL NO : 122 Parsel
İRTİFAK ALANI : 21,32 m²
PİLON ALANI : 5,06 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ali Deliacı, Fatma Deliacı, İlyas Deliacı, Kadriye Deliacı, Mustafa
Deliacı, Mürüvvet Bozkurt

ESAS NO :
2023/404
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 3 ada
PARSEL NO : 71 Parsel
İRTİFAK ALANI : 9,50 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Fatime Köstekci, Hafize Köstekci, Hanife Deliacı, Şehri Döngel,
Vahide Yanaz, Yeter Göktepe, Yılmaz Köstekci, Naciye Esim, Şaban Köstekci, Şazimet Kelez

ESAS NO :
2023/405
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ağalar Mahallesi Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 3 ada
PARSEL NO : 70 Parsel
İRTİFAK ALANI : 97,15 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ferit Köstekci, Makbule Kösebayram, Merve Köstekci, Nebahat Onur,
Nezahat Salman, Ömer Köstekci, Özcan Köstekci, Remzi Köstekci, Sabahat Deliacı

ESAS NO :
2023/406
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 132 ada
PARSEL NO : 132 Parsel
İRTİFAK ALANI : 15,99 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ali Deliacı, Fatma Deliacı, Kadriye Deliacı, Mustafa Deliacı, Mürüvvet
Bozkurt

ESAS NO :
2023/407
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 132 ada
PARSEL NO : 120 Parsel
İRTİFAK ALANI : 101,87 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Muharrem Deliacı

ESAS NO :
2023/408
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 132 ada
PARSEL NO : 124 Parsel
İRTİFAK ALANI : 34,10 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Azize Deliacı, Cemiyle Korkut, Ersin Deliacı, İhsan Deliacı, Nihan
Deliacı, Hayriye Deliacı, Nezaket Deliacı, Şazimet Deliacı, Yılmaz Deliacı

ESAS NO :
2023/410
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Yılanlıcakuz Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 103 ada
PARSEL NO : 63 Parsel
İRTİFAK ALANI : 133,60 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Mustafa Keklik, Sevim Karaeli, Siyami Eren

#ilangovtr Basın no ILN01977308

Haberle ilgili daha fazlası: