Güncelleme Tarihi:

T.C. DERİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. DERİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2024 00:00

 ,

T.C. DERİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/819 Esas 14/03/2024

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mardin İli Derik İlçesiZeytinpınar Mahallesi
ADA NO : 461
PARSEL NO : 12
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 859,53
MALİKİN ADI VE SOYADI : Kemal ULAŞ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA AŞ.
Yukarıda dosya numarası yazılı taşınmazın bulunduğu yer, parsel, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazda 2942 Sayılı Yasa Hükümlerince Kamulaştırılmasına karar verilmiş olup;
a-)İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceğine,
b-)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Derik Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c-)Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerin ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-)İş bu ilanın yukarıda adı yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02016154

Haberle ilgili daha fazlası: