Güncelleme Tarihi:

T.C. ÇORLU 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

T.C. ÇORLU 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 00:00

 

T.C.
ÇORLU
2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

13.02.2024

Sayı : E.14898104-2014/60-Ceza Dava Dosyası 
Konu : İlan hk.

İLAN METNİ

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan sanık Radoslava Raycheva Ilıeva, (Raycheva ve Efterpi kızı, 03.11.1953 BURGAS doğumlu, (BG kimlik no:5311030650) Luben Karavellof Sk. No:12 Burgas/Bulgaristan) hakkında 05/05/2014 tarihinde Mahkememiz tarafından yakalama emri düzenlenmiş ancak yakalama emri infaz edilememiş olup, yapılan yargılama sırasında 02/02/2024 tarihli duruşmada verilen ara karar ile, "Sanık hakkında çıkarılan yakalama emrinin devamına infazının beklenilmesine, sanık hakkında CMK'nın 247 maddesi uyarınca ilanen çağrı yapılmasına, duruşmanın 26/03/2024 günü saat 11:20'e bırakılmasına" karar verilmiş olmakla;
Sanık Radoslava Raycheva Ilıeva'nın duruşma tarihi olan 26/03/2024 günü saat 11:20'de Mahkememizde hazır bulunması, CMK'nın 247 maddesi gereğince çağrının bir gazete ile ve sanığın yukarıda ikamet adresi belirtilen konutunun kapısına asılmak suretiyle ilanı, yapılacak ilanlarda on beş gün içinde gelmediği veya duruşmaya katılmadığı takdirde hakkında CMK'nın 248. maddesinde gösterilen tedbirlere hükmedilebileceği (CMK 247/2-a maddesi gereğince, ilanen tebliğden itibaren 15 gün içinde gelmediği takdirde, kaçak olduğuna karar verileceğinin, aynı kanunun 248. Maddesi uyarınca, Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına el konulabileceğinin ve yokluğunda tutuklama kararı verilebileceğinin ihtar edilmesine) hususlarının, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince Trajı Türkiye Geneli 100.000 üstü olan bir gazetede, Türkiye genelinde yayın yapan bir İnternet Haber Sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu Portalında İLANEN TEBLİĞİNE, ilan giderlerinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.13.02.2024

 

#ilangovtr Basın no ILN01993624

Haberle ilgili daha fazlası: