Güncelleme Tarihi:

T.C. ÇAYCUMA 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

T.C. ÇAYCUMA 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 00:00

 

T.C. 
ÇAYCUMA 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliğiyazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü tarafındanaçılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü tarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü adına tescil davası açılmıştır.Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye VakıflarBankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
ESAS NOBULUNDUĞU YERMEVKİİADAPARSELVASFIYÜZ ÖLÇÜMÜMALİKİN ADI SOYADIKAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADIKAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
2024/175Derecikören köyüDarılık12240Tarla3.053,26 m2Melahat YOLTürkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel MüdürlüğüKamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

#ilangovtr Basın no ILN02038748

Haberle ilgili daha fazlası: