Güncelleme Tarihi:

T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2024 00:00

 

T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/806 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/780 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. TEİAŞ GenelMüdürlüğü tarafından İstanbul İli, Çatalca İlçesi Ferhatpaşa Mahallesi, 375 Ada 1 parsel sayılı 1588.94 m2 yüzölçümlü taşınmazın 913 m2 'lik kısmında kamulaştırmasına karar verilip, kamulaştırma kanunu uyarınca tüm işlemlerin tamamlandığı ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtilerek kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili talep edilmiş olup kamulaştırma ile ilgili diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
1- Kamulaştırılan taşınmaz malın tapuda kayıtlı olduğu yer mevki, pafta, ada, parsel numarası, yüz ölçümü vasfı:İstanbul İli, Çatalca İlçesi Ferhatpaşa Mahallesi, 375 Ada 1 parsel, sayılı taşınmaz
2- Taşınmaz maliki:KADİR SÜRÜCÜ-NECATTİN EKİZ
3- Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: TEİAŞ GENEL. MÜD.
4-Davalı 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. Maddesi uyarınca tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargı da iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabilirler,
5- Açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği; TEİAŞGENEL MÜDÜRLÜĞÜ
6- 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına teslim edilecektir.
7- Mahkememizce tespit edecek kamulaştırma bedeli hak sahibi adına VAKIFBANK ÇATALCA ŞUBESİ'ne yatırılacaktır.
8- Davaya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin dava dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir,
Keyfiet 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 5. Maddesi ile değişik 10/4 maddesi uyarınca duyurulur.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/806 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15/01/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN01991700

Haberle ilgili daha fazlası: