Güncelleme Tarihi:

T.C. BİLECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. BİLECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 00:00

 

T.C. BİLECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/156 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalılar Gülsüm ÇAĞAN, Mehmet ÇAKICI, Gülşen SABAN, Muazzez ÇAKICI, Saliha Çakıcı SÜVARİ, Serdal ÇAKICI, İlhan ALTINTAŞ, İbrahim BÜYÜKÇIRAK, Hüseyin BÜYÜKÇIRAKaleyhine Bilecik ili, Merkez İlçesi, Bayırköy Mahallesi, 1455 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması için kamu yararı kararı verildiğinden Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca Kamulaştırma bedelinin tespiti ile Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olup davanın ön inceleme aşamasında olduğu,

Kamulaştırmayı yapan kurumun T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü olduğu, davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne yöneltmesi gerektiği,

Davalının yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bilecik Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. MahkememizinyukarıdakiEsas sayılı dava dosyasının duruşma günü 19/07/2024 günü saat 11:05'dir.26/03/2024

#ilangovtr Basın no ILN02012993

Haberle ilgili daha fazlası: