Güncelleme Tarihi:

T.C. BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2023 00:00

.

T.C.
BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/996

KAMULAŞTIRMA İLANI
Ankara ili Güdül ilçesi Güneyce Mah 203 ada 5 parselin davacı Maliye Hazinesi tarafından, Kamulaştırılmasına karar verilmiş olup; Kamulaştırmayı yapan davacı idare, dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2023/996 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince davacı kurumca kamulaştırılmasına karar verildiği takdir komisyonunca belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satış için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenen Beypazarı Vakıf Bank şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazın davacı kurum adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Yasının 10 maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN OLUNUR.

 

#ilangovtr Basın no ILN01932384

Haberle ilgili daha fazlası: