Güncelleme Tarihi:

T.C. BESNİ 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. BESNİ 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2024 00:00

 

İLAN

T.C.
BESNİ 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/74
DAVALI : SELVİ BULUT - 210*****136 TC Nolu, Halil ve Ayşe oğlu/kızı, 1983 dogumlu,

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davayı bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı dava dilekçesinde; "Muris Emine Emre'nin 15 yıldır ileri derecede demans ve Alzheimer hastası olduğunu kişileri karıştırdığını, akıl ve beden sağlının yerinde olmadığını, ölüm nedeninde bu hastalığa bağlı olduğunu, Müteveffa Ahmet Emre'nin bu durumu bildiğini, hastalığın başlangıç safahalarından itibaren Emine Emre'nin mallarından gelen geliri ile kendi şahsı mal varlığını oluşturduğunu ve tüm malları üzerine geçirdiğini, Adıyaman İli Besni İlçesi Akdurak Köyü 80,82,83 Parsel, Adıyaman İli Besni İlçesi İncearaplar Köyü 140,64 Parsel, Adıyaman İli Besni İlçesi Aşağısöğütlü köyü 140,141,414,351,353,354,329,232,516 Parsel, Adıyaman İli Besni İlçesi Dumlupınar 88 Ada, 11 Parsel Zemin kat 1,2,3,4,5 Numaralı BAĞIMSIZ Bölümler, Adıyaman İli Besni İlçesi Pınarbaşı 394 Ada 8 Parsel 2.Kat 6 Numaralı Bağımsız Bölüm , Adıyaman İli Besni İlçesi Pınarbaşı 705 Ada 14 Parsel Zemin Kat 2, 24 Numaralı Bağımsız Bölüm ve 5. Kat 21 Numaralı Bağımsız Bölüm de bulunan taşınmazların tapu kayıtlarının iptali ile muris Emine Emre mirasçıları adına tesciline karar verilmesi,"talep etmiştir.

Aşağıda yazılı olan duruşma gün ve saatinde mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız ya da kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz; aksi takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

Duruşma gün ve saati : 16/05/2024 - 10:00/ Besni 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

#ilangovtr Basın no ILN02020062

Haberle ilgili daha fazlası: