Güncelleme Tarihi:

T.C. BAKIRKÖY 7. AİLE MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 7. AİLE MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 00:00

 

T.C. BAKIRKÖY 7. AİLE MAHKEMESİ

Esas No :2021/621
Karar No: 2023/74

İ L A N

Davacı , ZUHAL ÇİFTÇİ ileDavalı , ADEM ÇİFTÇİ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

1-Açılan davanın KABULÜ İLE;

Siirt ili, Kurtalan ilçesi, Sümer mahallesi/köyü nüfusuna kayıtlı, Selahattin ve Kini kızı, 01/09/1995 doğumlu, 33352375540 TC kimlik numaralı ZUHAL ÇİFTÇİ ile aynı hanede nüfusa kayıtlı Hayrettin ve Huri oğlu, 22/02/1993 doğumlu, 17027609888 TC kimlik numaralı ADEM ÇİFTÇİ'nin TMK 166/1 maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle BOŞANMALARINA,

2-Müşterek çocuklar Berfin'in velayetinin davacı anneye verilmesine,

-Velayeti anneye verilen çocuk ile baba arasında her ayın 2.ve 4.Cumartesi saat 10.00'da başlayıp takip eden Pazar günü saat 18.00'de bitecek şekilde, dini bayramların 2.günü saat 10:00 da başlayıp takip eden gün saat 18:00'de bitecek şekilde, her yıl Ağustos ayının 1'isaat 10:00 da başlayıp, 15 Ağustos günü saat 18:00'de bitecek şekilde,sürekli olmak üzereKİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİNE,

3-Annenin velayeti altında bulunan müşterek çocuğun, varsa mal varlığı ile ilgili kararın kesinleşmesinden itibaren bir ay içinde Aile Mahkemesi’ne bildirimde bulunulmasına,kendisine velayet tevdii edilen kişinin ölümü halinde velayetin karşı tarafa geçeceğinden bu bildirimin diğer tarafça yerine getirilmesine, T.M.K.nun vesayet ve miras hukuku ile ilgili tüzüğün 4.maddesi gereğince,mal varlığının dökümünü gösteren bir defter vermesi ve bu mal varlığında veya yapılan yatırımlarda gerçekleşecek önemli değişiklikleri mahkememize bildirmesinin ihtarına (ihtar olundu.)

4- Avukatlık asgari ücret tarifesine göre belirlenen 9.200-TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Davacı tarafından yapılan 53,50 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-Alınması gereken 59,30 TL başvuru harcı ile 179,90 TL karar ve ilam harcı toplamı 239,2‬0 TL'nin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

7-Yargılama süresince devlet avansından karşılanan 3 adet tebligat ve 1 adet e-tebligat ücreti masrafı toplam 135,00 TL'nin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

8-Kullanılmayan gider avansının kararın kesinleşmesinden sonra yatırana iadesine, karar verilmiş, yapılan tüm araştırmalara rağmen davalının açık adresi tespit edilemediğinden işbu karar davalı Ali Avni KOÇLAR'a ilanen tebliğ olunur.İlan gazetede yayınlanma tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacak ve yasal süresi ( iki hafta) içinde istinaf edilmediği taktirde kesinleşecektir. 15/01/2024

#ilangovtr Basın no ILN02046702

Haberle ilgili daha fazlası: