Güncelleme Tarihi:

T.C. ARDAHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ARDAHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 00:00

 

T.C.
ARDAHAN
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2023/143 Esas

Davacı Pakistan Çelik tarafından Davalı Ardahan Defterdarlığı aleyhine açılan 26/07/2017 havale tarihli dava dilekçesiyle Ardahan, Merkez ArdıçdereKöyünde yapılan kadastro çalışmaları sırasında davalı kurum adına tescil edilen 108 ada 1 parsel sayılı taşınmazın sınırında bulunan teslcil harici bırakılan veyaklaşık 2264,48 m² yüz ölçümlü,Fen Bilirkişisi Tayfun Sayın tarafından tanzim edilen 25/05/2019tarihli raporda kroki ile sınırları sarı renkli boya ile taranılarak gösterilen taşınmaz ile ilgili tescil davası açılmıştır. Dava konusu yerde hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içeresinde mahkememizde itirazen dava açabilecekleri TMK 713. Maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02027891

Haberle ilgili daha fazlası: