Güncelleme Tarihi:

T.C. ANTALYA 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. ANTALYA 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 00:00

 

T.C.
ANTALYA
14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2022/514 Esas
Karar No : 2024/35 Karar

İLAN

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçlarından Mustafa ve Binnaz oğlu, 05/09/1992 Tekirdağ doğumlu Mert GÜRER hakkında yapılan yargılama sonucunda, sanığın Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde Mahkememize ya da bulunulan yer Mahkemesine verilecek dilekçeyle veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olmakla, yapılan tüm araştırmalara rağmen gerekçeli karar Mert GÜRER'e tebliğ edilememiş olduğundan, tebligatın Türkiye geneli 50.000 altı faaliyet gösteren gazetelerin birinde ve genel bir internet haber sitesinde ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla:
1-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin yerel bir internet haber sitesinde ve yüksek tirajlı gazetede İLANEN TEBLİĞİ,
2-Aynı yasanın 31 maddesi gereğince tebligatın, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren7 gün sonra yapılmış sayılacağı,
3-Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz/istinaf kanun yoluna başvurabileceği,
Hususları ilan olunur. 28/02/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN01994053

Haberle ilgili daha fazlası: